Vláknina může zlepšit výsledky dialýzy

Četné látky rozpuštěné v moči jsou produkty činnosti střevních bakterií. Dvě takové sloučeniny – konjugáty 3-hydoxyindolu a p-kresolu se sulfáty – bývají spojeny s nepříznivými zdravotními výsledky při selhání ledvin. Vědci se rozhodli otestovat, zda zvýšený příjem vlákniny ve stravě může vést ke snížení hladin těchto látek v krevní plazmě u pacientů na hemodialýze.

Vláknina ovlivňuje hladiny látek v plazmě

56 pacientů na hemodialýze bylo náhodně rozřazeno do 2 skupin. 28 osob užívalo denně doplňky stravy obsahující rezistentní škrob (speciální typ škrobu řadícího se k vláknině, který odolává procesu trávení a prochází trávicím traktem nezměněn), kontrolní skupině s 28 jedinci byl podáván standardní škrob. Studie probíhala po dobu 6 týdnů. 40 pacientů (20 v každé skupině) dokončilo studii a byli zahrnuti do konečné analýzy. Hladiny sledovaných látek v plazmě byly měřeny na začátku a v 6. týdnu studie.

Zvýšený příjem rezistentního škrobu po dobu 6 týdnů významně snížil hladinu obou sledovaných látek. Nicméně snížení hladiny konjugátu p-kresolu nebylo tak výrazné a nedosáhlo statistické významnosti.

Vláknina místo intenzivnější dialýzy

Zvýšený příjem vlákniny u hemodialyzovaných pacientů může snížit hladiny látek rozpuštěných v moči původem z tlustého střeva, konkrétně sulfátových konjugátů 3-hydoxyindolu a p-kresolu, aniž by bylo nutné zintenzivnit dialyzační léčbu. Podle autorů jsou však nutné další studie, aby bylo možné potvrdit širší klinický přínos pro dialyzované pacienty.

Zdroj: http://cjasn.asnjournals.org/content/9/9/1603.short?rss=1

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme