Vliv kouření, alkoholu, marihuany a tvrdých drog na onemocnění ledvin

Doposud publikované studie naznačují spojitost užívání tabáku, alkoholu a drog s chronickým onemocněním ledvin. Pro potvrzení těchto zjištění byla ve Spojených státech provedena analýza, která zkoumala, zda je u pacientů s chronickým onemocněním ledvin užívání těchto látek spojeno se zhoršováním jejich nemoci a celkovou úmrtností.

Více než 10 % kouří a třetina užívá marihuanu
=============================================

Studie se zúčastnilo přibližně 4 tisíce pacientů s chronickým onemocněním ledvin, u nichž bylo zjišťováno, zda kouří tabák, užívají alkohol, marihuanu nebo těžké drogy, a to na počátku studie a poté vždy při každoroční kontrole. Při zahájení studie bylo mezi účastníky studie 13 % kuřáků, 20 % pacientů pilo alkohol, 33 % užívalo marihuanu a 12 % tvrdé drogy. Pacienti byli sledováni průměrně po dobu 5,5 roku.
Zhoršení chronického onemocnění ledvin bylo definováno jako selhání ledvin nebo snížení eGFR (odhad glomerulární filtrace) na polovinu. V úvahu bylo bráno jak současné, tak dlouhodobé užívání uvedených látek.

Tvrdé drogy podporují progresi onemocnění ledvin
=================================================

Z výsledků studie vyplývá, že užívání tvrdých drog je spojeno s vyšším rizikem progrese chronického onemocnění ledvin a celkové úmrtnosti. Kouření tabáku bylo u pacientů s chronickým onemocněním ledvin spojeno s vyšším rizikem celkové úmrtnosti a konzumace alkoholu pak s nižším rizikem celkové úmrtnosti.

Zdroj: https://www.enp-era-edta.org/article/416
https://cjasn.asnjournals.org/content/13/7/993

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme