Vliv symbiotik na trávicí potíže hemodialyzovaných pacientů

Cílem dvouměsíční studie bylo zhodnotit účinek symbiotika – gelu tvořeného směsí bakterií mléčného kvašeni (probiotik) a inulinu (tzv. prebiotikum, které slouží jako zdroj výživy probiotických bakterií) na přítomnost a závažnosti gastrointestinálních potíží u dialyzovaných pacientů. 22 pacientům bylo poskytnuto nutriční poradenství a zároveň užívali výše zmíněný gel. Dalších 20 pacientů také prošlo programem výživového poradenství, ale užívali pouze placebo. Výskyt epizod trávicích potíží byl hodnocen pomocí rozhovoru a jejich závažnost pomocí sebehodnotícího dotazníku. Dále byly posuzovány biochemické parametry, zánětlivé ukazatele a výživový stav pacienta.

Pacienti užívající symbiotika udávali po dvou měsících léčby významné snížení výskytu některých trávicích potíží, jako je zvracení, pálení žáhy a bolest břicha, i významné snížení závažnosti těchto potíží ve srovnání s kontrolní skupinou. Navíc tito pacienti vykazovali vyšší, i když stále ne statisticky významný, pokles výskytu podvýživy a snížení hladiny zánětlivých ukazatelů. Navíc nebyly zjištěny žádné nežádoucí vedlejší účinky související s podáváním uvedených symbiotik. Autoři studie došli k závěru, že užívání symbiotik je bezpečný a snadný způsob, jak zlepšit trávicí potíže u dialyzovaných pacientů. Zároveň však dodávají, že pro potvrzení těchto výsledků budou zapotřebí klinické studie s delší dobou sledování a vyšším počtem zkoumaných pacientů.

listopad 2014

Zdroj: http://www.jrnjournal.org/article/S1051-2276(14)00187-3/abstract

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme