Vliv vitaminu D na srdeční funkci

Rozšíření levé síně úzce souvisí s funkcí levé komory srdce a je spojeno se zvýšeným výskytem kardiovaskulárních nemocí a úmrtím z kardiovaskulárních příčin. Je známo, že vitamin D snižuje úmrtnost z důvodu srdečně-cévních chorob a ovlivňuje funkci srdce, stále však chybí přesvědčivé důkazy. Odborníci hodnotili vliv vitaminu D na funkci srdce u pacientů s chronickým onemocněním ledvin. 196 pacientů s chronickým onemocněním ledvin a mírnou až střední hypertrofií levé komory bylo rozděleno do dvou skupin, jedna byla léčena po dobu 48 týdnů vitaminem D, druhá dostávala placebo. Z výsledků výzkumu vyplývá, že 48 týdnů léčby vitaminem D snížilo objem levé síně u pacientů s hypertrofií levé komory a chronickým onemocněním ledvin. Závěry studie však vyžadují další potvrzení.

Zdroj: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23194491

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme