Využití telemedicíny při léčbě diabetu

Diabetem trpí v současnosti více než 8 % české populace a roste také výskyt jeho chronických komplikací. Hledají se proto nové možnosti, které by nejen pomohly zlepšit kompenzaci diabetu a motivaci pacientů, ale také ušetřit stále se zvyšující náklady na léčbu. Právě telemedicína je jedním z přístupů, který by mohl ke zlepšení léčby diabetu významnou měrou přispět.

Co je to telemedicína?

Telemedicína je moderní odvětví medicíny, které umožňuje odborné sledování pacientů na dálku. Provádí se pomocí vzdáleného propojení pacienta s poskytovatelem zdravotní péče. Může jít o domácí telemonitoring nebo telefonickou podporu.

Domácí telemonitoring představuje zdravotní péči, která probíhá bez přímého osobního kontaktu pacienta s lékařem nebo zdravotní sestrou. Synchronní telemonitoring probíhá v reálném čase a využívá telekomunikačních a informačních technologií (audiokonference, videokonference). Při asynchronním telemonitoringu lékař získává pomocí internetu nebo mobilu údaje o pacientovi, které pak může využívat k úpravě léčby. Při telefonické podpoře lékař či zdravotní sestra poskytují pacientovi odborné konzultace pomocí telefonického kontaktu.

Telemedicína a diabetici

Většina zahraničních studií zabývajících se efektivitou telemedicíny u diabetu se přiklání k tomu, že tento přístup je pro léčbu cukrovky přínosem. V České republice byly podobné metody testovány pouze ojediněle. Proběhla např. pilotní studie, v níž starší pacienti s diabetem využívali systém interaktivní váhy jídel, tonometru a glukometru s přenosem dat přes mobilní sítě. Ačkoliv byl prokázán přínos uvedeného systému, vyskytly se obtíže související s vyšším věkem pacientů. V současné době se testuje automatické odesílání dat naměřených glukometrem do webové aplikace s následnou možností konzultace průběhu léčby a úprav medikace lékařem.

Budoucnost telemedicíny

Bude nezbytné provést rozsáhlé kvalitní studie, aby se dalo prokázat, zda a pro které skupiny pacientů představuje telemedicína opravdový přínos. Bezpochyby je však tato metoda velmi nadějný směr, který může v léčbě diabetu zčásti nahradit nutnost osobních návštěv lékaře a přispět k efektivnějšímu boji proti diabetu a jeho komplikacím.

Zdroj: http://www.tribune.cz/clanek/32947-telemedicina-a-lecba-diabetu-co-jiz-…

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme