Vzplanutí lupusu je na dialýze běžné

Někteří pacienti v konečném stadiu onemocnění ledvin trpící lupusem nadále prodělávají vzplanutí nemoci i po zahájení terapie nahrazující funkci ledvin. Lupus, přesněji systémový lupus erytematodes, je závažné autoimunitní onemocnění, které postihuje nejrůznější orgánové soustavy, zejména kůži a klouby, ale také ledviny, a vyznačuje se střídáním fáze vzplanutí nemoci a následné remise (ústupu onemocnění). 

Hematologické projevy jsou nejčastější 

Výzkumníci provedli analýzu údajů 88 pacientů s lupusem, kteří prodělali alespoň 3 měsíce dialýzy. U 38 pacientů se po zahájení dialýzy objevila epizoda vzplanutí lupusu s projevy mimo ledviny (pacienti prodělali celkem 50 epizod vzplanutí). Kontrolní skupinu tvořilo 50 dialyzovaných pacientů s lupusem, u nichž dosud ke vzplanutí nemoci nedošlo. 48 % epizod vzplanutí zahrnovalo projevy u nejméně dvou různých orgánů nebo orgánových systémů. Typické byly hematologické projevy spolu se zasažením další orgánové soustavy. Obecně byly nejčastější projevy hematologické (42 %), kožní (38 %) a kloubní (30 %). Vědci dále zjistili, že ke většině vzplanutí lupusu (66 %) došlo v prvních 2 letech dialýzy, s pouhými čtyřmi epizodami po pátém roce léčby. 

Nejvyšší riziko vzplanutí v prvních dvou letech 

Podle autorů studie je zřejmé, že pacienti v konečném stadiu onemocnění ledvin s lupusem mají zvýšené riziko vzplanutí onemocnění během prvních dvou let po zahájení náhrady funkce ledvin. Uvedené výsledky jsou v souladu s předchozími studiemi a naznačují, že pacienti by měli být sledováni zejména v prvních letech po zahájení dialýzy. S předchozími výzkumy se nová zjištění shodují také v jediném rizikovém faktoru pro vzplanutí nemoci, a tím je nižší věk při zahájení terapie vedoucí k náhradě funkce ledvin. 

Zdroje: 
http://www.medscape.com 
http://www.rheumatology.oxfordjournals.org

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme