Zdravý chrup zvyšuje přežití na dialýze

Špatný zdravotní stav zubů je podle odborníků nezávislým rizikovým faktorem úmrtnosti u pacientů v konečném stadiu onemocnění ledvin. V nedávno zveřejněné studii totiž hemodialyzovaní pacienti se špatným chrupem měli o 67 % vyšší riziko úmrtí. Navíc bylo zjištěno, že pečlivé dodržování ústní hygieny zajišťuje lepší přežití, zatímco paradontóza (zánětlivé postižení dásní) nemá na přežití v této populaci žádný vliv.

Ovlivnitelný faktor

Onemocnění chrupu a ústní dutiny může být u dialyzovaných pacientů mnohem závažnější než u běžné populace. Důvodem je zvýšené riziko podvýživy a zánětu. I když je důležité identifikovat ovlivnitelné faktory podílející se na zdravotním stavu dialyzovaných pacientů, existuje jen málo studií zabývajících se vztahem mezi stavem ústní dutiny a klinickými výsledky v této skupině pacientů, včetně úmrtnosti a kardiovaskulárního onemocnění.

Pravidelné čištění zubů je účinné

Zubařské prohlídky byly vykonány u téměř 4,5 tisíce dospělých na dlouhodobé hemodialýze. Účastníci výzkumu podstoupili standardní vyšetření zubů a vyplnili dotazníky týkající se preventivních návyků v oblasti zubní hygieny.

U jedinců, kteří měli problémy s více než 14 zuby (zubní kaz, chybějící nebo plombované zuby), se riziko úmrtí zvýšilo o 67 %. U pacientů, kteří již přišli o celý chrup, došlo k nárůstu rizika o 28 %.

Lepší přežití pak bylo prokázáno u dospělých s vlastním chrupem, kteří si zuby pravidelně čistili, používali zubní nitě, měnili zubní kartáček alespoň jednou za 3 měsíce a ústní hygienu prováděli dvě nebo více minut denně.

Výsledky samostatné analýzy pak překvapivě ukázaly, že paradontóza nebyla rizikovým faktorem pro časné úmrtí u pacientů se selháním ledvin, což je opakem toho, co je pozorováno v obecné populaci.

Stav chrupu ovlivňuje výsledky dialýzy

Klinický význam uvedených zjištění je podle autorů studie jasný. Onemocnění zubů je důležitým prognostickým faktorem u dialyzovaných pacientů. Pečlivé dodržování ústní hygieny je úzce spojeno s lepšími zdravotními výsledky bez ohledu na věk pacientů.

Zdroj: http://www.renalandurologynews.com/poor-dental-health-boosts-mortality-…

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme