Znečištěné ovzduší a hypertenze

Existují důkazy naznačující souvislost mezi znečištěným ovzduším a zvýšeným rizikem vzniku hypertenze. Vědci analyzovali údaje ze 17 studií z nejrůznějších zemí, kterých se celkem zúčastnilo 328 tisíc osob. Asi 108 tisíc z nich trpělo hypertenzí. Byla zjištěna spojitost mezi některými látkami znečišťujícími ovzduší a vyšším rizikem vzniku hypertenze, a to jak při krátkodobé expozici (např. oxid siřičitý, pevné částice), tak i při dlouhodobé expozici (oxidy dusíku, pevné částice). Znečištěné ovzduší tak patrně můžeme zařadit mezi rizikové faktory vysokého krevního tlaku.

červen 2016

Zdroje: http://hyper.ahajournals.org/content/early/2016/05/31/HYPERTENSIONAHA.1…
www.renalandurologynews.com/hypertension/more-evidence-links-air-pollut…

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme