Znečištění ovzduší může způsobit onemocnění ledvin

Je dobře známo, že látky znečišťující ovzduší způsobují rakovinu plic, oslabují funkci plic nebo vyvolávají astma. Některé důkazy také naznačují, že existuje souvislost mezi znečištěním ovzduší a vrozenými vadami, imunitními poruchami nebo dokonce autismem. Kromě toho se zdá, že lidé žijící v znečištěném prostředí mají více kardiovaskulárních chorob. Nově publikovaná studie shromáždila také důkazy o tom, že znečištění ovzduší může mít vliv i na výskyt onemocnění ledvin.

Znečištěné ovzduší postihuje nejen dýchací cesty ale i vnitřní orgány
=====================================================================

Mezinárodní tým vědců analyzoval všechny relevantní vědecké články za posledních 30 let a dospěl k výsledku: Látky znečišťující ovzduší poškozují nejenom horní a dolní cesty dýchací, ale působí také na vnitřní orgány, jako jsou ledviny. Toto zjištění je nesmírně důležité, protože chronické onemocnění ledvin způsobuje minimálně 2,4 milionu případů úmrtí za rok a je 6. nejrychleji rostoucí příčinou úmrtí.

Jak může znečištěné ovzduší poškodit ledviny?
==============================================

Ovzduší bývá kontaminováno těžkými kovy, jako je kadmium, olovo nebo rtuť, o nichž je známo, že se podílejí na vzniku onemocnění ledvin. Také zplodiny výfukových plynů mají nefrotoxické účinky. Jedna z analyzovaných studií ukázala, že osoby žijící blíže k hlavní silnici, měli sníženou funkci ledvin ve srovnání s těmi, kteří žili ve větší vzdálenosti. Mnoho studií prokázalo přímé spojení mezi pevnými částicemi v ovzduší a chronickým onemocněním ledvin.
Předpokládá se, že zánětlivé mediátory vznikající v těle jako reakce na znečištěný vzduch v plicích se dostávají do krevního oběhu, což vede k systémovému zánětu, oxidačnímu stresu a poškození vnitřních orgánů včetně ledvin. Navíc mohou mít látky znečišťující ovzduší i přímý škodlivý účinek na ledviny, ačkoliv přesný mechanismus není dosud zcela jasný a k jeho pochopení bude zapotřebí dalšího výzkumu.

Zdroj: http://web.era-edta.org/uploads/181114-press-release-polution.pdf

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme