Ztráta kostní hmoty není dobrým znamením pro dialyzované

Parathormon je hormon příštítných tělísek. Jeho vysoké hladiny jsou obvyklé při chronickém onemocnění ledvin a souvisejí s úbytkem kostní hmoty. Tato vysoká hladina může předpovědět progresi kalcifikace srdečních tepen u pacientů léčených dialýzou.

Vápník uvolňovaný z kostí způsobuje kalcifikace

Parathormon řídí hladinu vápníku v krvi. Zvýšené hladiny parathormonu způsobují uvolňování vápníku z kostí, což vede k úbytku kostní hmoty. Vědci zjistili, že vysoké hladiny parathormonu a následný úbytek kostní hmoty jsou hlavní rizikové faktory progrese cévních kalcifikací, tedy ukládání vápenatých solí v cévách. U většiny pacientů na dialýze se objevují kalcifikace srdečních tepen. Tento stav zvyšuje riziko kardiovaskulárních příhod, které jsou častou příčinou úmrtí u pacientů s chronickým onemocněním ledvin.

Kalcifikace srdečních tepen a parathormon

Na začátku výzkumu a po jednom roce sledování byly 213 dialyzovaným pacientům měřeny hladiny markerů kostního metabolismu v séru, stav kalcifikace srdečních tepen a kostní denzita. Asi 80 % pacientů mělo kalcifikace již na počátku studie a téměř u 50 % z nich výchozí vyšetření naznačovala vysoké riziko kardiovaskulárních příhod. Jedna třetina zúčastněných trpěla osteoporózou. Zhoršení stavu kalcifikace srdečních tepen po 1 roce se vyskytlo u třech čtvrtin ze 122 pacientů, kteří dokončili studii.

Nebezpečný úbytek kostní hmoty

Autoři studie proto doporučují u dialyzovaných pacientů sledovat úbytek kostní hmoty spolu s měřením hladiny parathormonu nebo kostní denzity (hustoty kostní tkáně), aby bylo možné předpovědět progresi kalcifikace srdečních tepen. Uvědomují si však některá omezení svého výzkumu, zejména jeho krátkodobý horizont či vyloučení některých pacientů z důvodů závažných přidružených onemocnění atd. K potvrzení uvedených výsledků tak bude zapotřebí další výzkum.

Zdroje:
http://www.medscape.com/viewarticle/842611
http://jasn.asnjournals.org/content/early/2015/04/01/ASN.2014070686.abs…

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme