Dialyzační střediska B. Braun

V Otrokovicích vzniká první Centrum domácí dialýzy v Česku

Na poliklinice v Otrokovicích se otevírá první ambulantní Centrum domácí dialýzy v Česku. „Přesun dialýzy do domácího prostředí nebo pečovatelských domů je celosvětový trend. Mezi pacienty vidíme o domácí dialýzu rostoucí zájem a od specializovaného centra očekáváme lepší dostupnost metod nejen na našich, ale i ostatních střediscích v regionu Moravy.” říká MUDr. Martin Kuncek, ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum, která za otevřením centra stojí. 

Podívejte se, jak vypadá první Centrum domácí dialýzy

Pro domácí dialýzy vše na jednom místě

Na lékaře v nově vzniklém centru se mohou obracet všichni pacienti s onemocněním ledvin, kteří již v pravidelné dialyzační péči na jakémkoliv dialyzačním středisku jsou nebo se nástup na dialýzu v blízké době čeká. Lékař nového centra se seznámí se zdravotním stavem pacienta a v průběhu několika návštěv domácí dialýzu doporučí nebo nedoporučí, případně pacientovi řekne, jestli je pro něho vhodnější domácí hemodialýza nebo domácí břišní dialýza. „Obě metody domácí dialýzy jsou pro pacienty medicínsky šetrnější, umožňují jim plánovat si ošetření tak, jak potřebují a bez dojíždění. Navíc technologie pokročila natolik, že domácí dialýza nevyžaduje žádné stavební úpravy a ošetřující lékař vidí výsledky každého ošetření prakticky on-line,” vysvětluje vedoucí lékařka nově vzniklého centra MUDr. Markéta Kratochvilová, která je zároveň primářka dialyzačního střediska v Uherském Brodě.

Centrum bude pacienty pro domácí dialýzu nejen indikovat, ale zajistí jim i ošetřovatelskou a technickou podporu v režimu 24/7/365. Nové Centrum domácích dialýz se právě otevírá a pro jeho návštěvu je nutné předchozí objednání. V Otrokovicích vzniklo kvůli své geografické poloze, aby bylo jednoduše dostupné pro co nejvíce pacientů. „Vzhledem k opravdu citelnému nárůstu zájmu pacientů o domácí dialýzu odhadujeme, že během několika měsíců bude mít centrum ve své evidenci desítky pacientů. Kapacitně i technicky jsme na tento počet připraveni,” deklaruje Markéta Kratochvilová. V současné době se v domácím prostředí dialyzují v Česku něco přes 100 pacientů.

Individuální přístup k tělu i duši

Na první návštěvu přichází pacient se svou zdravotnickou dokumentací, minimálně poslední zprávou od svého nefrologa. Ihned navazují také laboratorní odběry krve a moči, případně další potřebná vyšetření či ultrazvuk. Při druhé návštěvě ambulance je na řadě celková konzultace zdravotního stavu pacienta, výsledků vyšetření a stanovení dalšího postupu. V případě, že pacient zatím není v pravidelné dialyzační péči a lékař shledá, že jedna z metod domácí dialýzy je pro něho vhodná, zajistí personál nové nefrologické ambulance také cévní či břišní přístup.

Pravidlem ale je, že první domácí hemodialýzy pacient podstupuje vždy na dialyzačním středisku. „Je potřeba každého pacienta poznat, specifikovat jeho reakce na dialýzu, a to jak po klinické, laboratorní i psychické stránce. Není možné nového pacienta na domácí dialýzu zařadit rovnou, vždy je to proces a jeho trvání podléhá velmi individuálním okolnostem u toho kterého pacienta,” upřesňuje lékařka Markéta Kratochvilová. Rovněž je nezbytné, aby každý pacient, který přechází na domácí hemodialýzu byl dokonale připraven a seznámen s přístrojem, procesy, pravidly a průběhem domácího ošetření. Tato edukace pacienta trvá přibližně zhruba dva týdny a probíhá na dialyzačním středisku. U druhé metody, břišní dialýzy, probíhají edukace i první dialýzy rovnou v domácím prostředí. „Systém domácí dialýzy chceme podporovat dlouhodobě, protože pacientům přináší jednoznačné benefity. Rádi bychom podobné centrum otevřeli nejen na Moravě, ale i v Česku,” říká Martin Kuncek. 

Shlédněte reportáž TV Nova o Centru domácí dialýzy

Více možností dialyzovat se doma

Skupina B. Braun poskytuje svým pacientům na domácí hemodialýze maximální podporu – během zaučení i samotné teorie, od připravení pacienta na řešení různých situací, které mohou nastat v průběhu. To vše s důrazem na to, že se pacient může kdykoliv spojit telefonicky se zdravotníkem nebo i technickou podporou a poradit o všem potřebném v daný moment. „Jedinou podmínkou je, aby v průběhu hemodialýzy byl vždy někdo z příbuzných nebo známých doma. Příbuzného může v indikovaných případech nahradit pracovník specializované domácí péče,” vysvětluje Markéta Kratochvilová (na fotografii). 

Zatímco na dialyzační středisko dochází pacienti na zhruba pětihodinové ošetření 3x týdně, domácí dialýza probíhá většinou 4-5x týdně, ale v kratším intervalu. Kratší a častější dialýzy jsou pro pacienty fyziologičtější, je významně sníženo zatížení srdce a je zde celá řada dalších medicínských benefitů včetně možnosti mírnějších dietních opatření. 

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme