Náhrada funkce ledvin

Jak často se provádí hemodialýza?

Typická frekvence a délka procedury hemodialýzy je průměrně 4–5 hodin 3× týdně. Samozřejmě je ale nutné konkrétní parametry uzpůsobit tak, aby dialýza především splňovala následující kritéria:

1. Dostatečné očištění těla od zplodin metabolismu a škodlivin. K zjištění účinnosti dialyzační procedury je využíváno měření množství odstraněné močoviny (urey) během dialýzy, která by měla poklesnout zhruba na 30 % výchozí hodnoty v krvi. Pro přesnější určení dostatečné dialyzační dávky je využíván složitější výpočet za pomoci ukazatele Kt/V, jehož minimální požadovaná hodnota je 1,2. Kontroly účinnosti dialýzy, ale i celé řady dalších parametrů, jsou prováděny obvykle jednou za měsíc a dle jejich výsledků je prováděna úprava parametrů dialýzy a léčby.

2. Dostatečné odstranění přebytečné vody z organismu. Množství zadržené vody mezi jednotlivými dialýzami závisí na schopnosti pacienta vylučovat vodu přirozenou cestou, tedy močením, a samozřejmě na jeho pitném režimu. Pokud ledviny již nedokážou vylučovat moč, veškerá přijatá voda se v těle hromadí a je nutno ji odstranit právě dialýzou. Čím větší množství vody je však během relativně krátkého času dialýzy odstraněno, tím větší je zátěž organismu – dochází k poklesu krevního tlaku, nevolnosti nebo křečím. Proto je nezbytnou součástí předdialyzačních opatření poučení pacienta o nutnosti přijímat za den maximálně o tři čtvrtě litru tekutin více, než vymočí. Aby pacient netrpěl silnou žízní, je nezbytné radikálně omezit příjem soli v jakékoliv formě. Přes veškerá doporučení mívají pacienti občas velké potíže s omezením příjmu tekutin a přicházejí na dialýzu s váhovým přírůstkem vody přesahujícím pět kilogramů. V takovém případě je nutno dialýzu prodloužit, což umožní dostatečné množství vody z těla odstranit přiměřenou rychlostí, bez zbytečných rizik.

3. Některé látky (např. fosfor a ostatní minerály) se už z principu z těla vylučují pomaleji, protože jejich odplavení je podmíněno uvolněním přímo z buněk.

4. Při některých zátěžových situacích (infekce, pooperační stavy, oběhové selhání atd.) je rovněž vhodné dialýzu prodloužit, případě zvýšit její frekvenci. Nejdůležitějším faktorem pro maximální efektivitu hemodialýzy je ovšem dostatečný průtok krve AV spojkou. Základním kamenem úspěchu je tedy především správná péče o cévní vstup.

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme