Nemoci ledvin

Cukrovka ohrožuje ledviny

Nechvalně známým fenoménem naší doby je nedostatek pohybu, sedavé zaměstnání, nadměrná konzumace nezdravého jídla, stres a z toho vznikající obezita. Ta je hlavním rizikovým faktorem pro vznik diabetu 2. typu, ke kterému se následně může přidat i vysoký tlak a zvýšený cholesterol. 

Tento typ diabetu je častější a vyskytuje se většinou ve středním a vyšším věku. Povětšinou nebývá přímo dědičný, ale v rámci rodin vidíme značnou míru dispozice k jeho výskytu, pokud diabetes mellitus (DM) 2. typu má větší počet členů rodiny. Naproti tomu diabetes 1. typu je onemocnění spíše mladých, objevuje se dominantně v prvních dvou dekádách života. 

Cukrovka je onemocnění charakterizované překročením určitých definovaných hodnot cukru v krvi. Pokud je hladina překročena, jedná se o diagnózu zvanou diabetes. Není pravdou, že cukrovkou 2. typu mohou onemocnět jen ti, kteří holdují sladkému. V rámci potravin jsou velkou hrozbou uzeniny i nadměrné solení, jejíchž nadměrnou konzumací může být podpořen rozvoj obezity.


Velké množství pacientů, kteří trpí diabetem 2. typu, vůbec netuší, že tuto nemoc má. Neléčená cukrovka ovšem představuje permanentně vysokou hladinu glukózy v krvi, což vede k poškozování velké řady orgánů – nejčastěji srdce a cév, ledvin, nervů ale i očí. Zvyšuje se také riziko vzniku vysokého krevního tlaku a dalších přidružených nemocí.

Preventivní prohlídka u vašeho praktického lékaře


Zjištění diabetu se provádí stanovením glykémie (hladiny krevního cukru v krvi). Rozhodující hodnota pro stanovení diagnózy diabetu mellitu není jednotná. Záleží na typu odběru a načasování odběru (ráno nalačno vs. kdykoli během dne). Preventivní prohlídku u lékaře nepodceňujte a choďte na ni každé dva roky.

U lidí, kteří mají vyšší nebezpečí vzniku diabetu, se doporučuje glykémii kontrolovat každý rok. Mezi rizikové faktory patří například:

  • cukrovka v rodině (u rodičů či sourozenců),
  • obezita,
  • vysoký krevní tlak,
  • věk nad 40 let,
  • v minulosti porucha glukózové tolerance či např. těhotenský diabetes u žen.

 

Každý diabetik může mít svou nemoc pod kontrolou

V Česku žije podle odhadů 350 až 400 tisíc lidí s diabetem a s onemocněním ledvin. Velkou část z nich ale statistiky nezachytí, protože o nich lékaři nevědí, nebo jim v časných stádiích nepřikládají velký význam. Cukrovka sice nebolí, ale o to více škodí, pokud se na ní nepřijde včas. Neléčený diabetes mellitus vede ke slepotě, ztrátě dolních končetin, k selhání funkce ledvin, předčasnému stárnutí tepen a následné mrtvici nebo infarktu myokardu. 

"Vzhledem k vysokému výskytu diabetu mellitu - více než 10% obyvatel ČR, ze kterých je přes 90% diabetiků 2. typu, diagnostika spočívá na bedrech praktických lékařů. Každý diabetik by měl vědět, že může své onemocnění mít pevně pod kontrolou a že pokud má cukrovku dobře kompenzovanou, nemusí se komplikací obávat. Očekávaná délka života u diabetiků s glykovaným hemoglobinem pod 46 mmol/mol je stejná jako u nediabetiků,“ uzavírá apelem na správnou prevenci diabetoložka z II. Interní kliniky FN Plzeň MUDr. Ivana Flanderová. 

Ledviny v ohrožení – diabetická nefropatie

Již jsme zmínili, že cukrovka ovlivňuje činnost našich orgánů a jedním z nich jsou i ledviny. Může způsobit chronické onemocnění zvané diabetická nefropatie. Skoro u čtvrtiny diabetiků, kteří jsou diagnostikováni v mladém věku, se vyvine v chronické selhání ledvin. 

Jak diabetická nefropatie vzniká? Základní funkční jednotka ledvin je nefron, jehož součástí je glomerulus. Membránou glomerulu se filtruje krev a následně vzniká moč. Tato membrána musí splňovat řadu kritérií a hlídat, aby neprocházely látky nezbytné pro tělo, a naopak procházely látky toxické. Důležitá je tloušťka této membrány – ta totiž narůstá vlivem dlouhodobé hyperglykémie, tedy zvýšené koncentrace cukru v krvi, což je, jak jsme si řekli, typický syndrom cukrovky.

Příznaky a projevy


Vysoký obsah cukru v krvi způsobuje nevratné poškození filtrační schopnosti ledvin. Děje se tak navázáním nadbytečných cukrů na bílkoviny glomerulární membrány, čímž membrána zvětší svůj objem a sníží se její propustnost. Ledviny se toto snaží kompenzovat, což často vede k jejich hyperplázii (zvětšení) a mikroalbuminurii (zvýšený výskyt albuminu v moči). Je to první laboratorně zachytitelná známka postižení ledvin diabetem.

Diabetická nefropatie je chronický a v podstatě nevyléčitelný stav. Lze mu předcházet a do určité míry ho i ovlivnit, proto znovu apelujeme na pravidelné lékařské prohlídky, protože onemocnění ledvin obecně bývají až do pozdních stadií bezpříznaková. 

Diabetická nefropatie má čtyři fáze průběhu onemocnění. První fáze je bez příznaků, pouze se zvětšují ledviny. V druhé fázi již dochází k drobným únikům proteinů z těla močí, tedy k mikroalbuminurii. V této fázi již začíná docházet ke snížení filtrační funkce ledvin. Ve třetí fázi se zvyšuje únik proteinů močí, který poukazuje již na vážné poškození ledvin doprovázené vysokým krevním tlakem. Posledním stupněm je selhání ledvin.

Diagnostika


Lékařská vyšetření využívaná pro potvrzení diabetické nefropatie jsou:
•    Měření krevního tlaku
•    Chemické vyšetření moči
•    Funkční vyšetření ledvin

Vysoký krevní tlak (hypertenze) je doprovodný příznak diabetické nefropatie v pozdějších fázích, při zvyšující se závažnosti postižení ledvin, tzn. iniciálně má zvýšený krevní tlak menšina pacientů.

Jak lze léčit diabetickou nefropatii

Léčba je složitá a spočívá v několika úkonech. Úspěšná léčba cukrovky zpomaluje průběh onemocnění – zde se tedy snažíme snížit hyperglykémii. Nový a velmi nadějný léčebný postup může být využití léků z lékové skupiny gliflozinů – jedná se o léky, které snižují cukr v krvi tím, že zjednodušeně řečeno zvyšují vylučování cukru do moči. Dle situace pacient bere léky na snížení krevního tlaku a doporučuje se také dieta.

Pokud už došlo k vážnému poškození ledvin, tzv. renálnímu selhání, musí pacient pravidelně podstupovat dialýzu a je zařazen na transplantační listinu. Hemodialýza v dialyzačním středisku se provádí zpravidla 3x týdně po dobu 4-5 hodin či hemodialýzu může podstupovat v pohodlí svého domova pomocí hemodialyzačního přístroje. Lze také provádět automatizovanou peritoneální dialýzu v pohodlí domova, zpravidla v průběhu noci.

Znáte ledvinovou kalkulačku?

Pokud máte podezření, že vaše ledviny nejsou v pořádku, vyzkoušejte tzv. ledvinovou kalkulačku - jednoduchý online dotazník. Po zodpovězení několika otázek zjistíte orientační riziko vzniku onemocnění ledvin a výsledek samotného dotazníku budete mít k dispozici v uceleném souboru. 

Upozornění

Ledvinová kalkulačka nenahrazuje lékařskou či jinou odbornou péči a nenabízí ani stanovení diagnózy ani léčby, slouží výhradně jako osvěta a zdroj informací pro její uživatele. V případě jakýchkoliv zdravotních obtíží či pochybností o zdravotním stavu provozovatel Ledvinové kalkulačky uživatelům důrazně doporučuje vyhledat lékařskou či jinou odbornou péči. Provozovatel Ledvinové kalkulačky dále upozorňuje, že nenese žádnou odpovědnost ze škody na zdraví uživatele či třetích osob vyplývajících z použití Ledvinové kalkulačky.

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme