Slovníček

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Ž

obezita

nadměrný stav výživy, kdy je vysoká tělesná hmotnost způsobená nadbytkem tuku. BMI je větší nebo rovno 30.