Průvodce pacienta

Co znamená dříve vyslovené přání?

Setkali jste se s pojmem tzv. předem či také dříve vyslovené přání ve vztahu pacienta a jeho léčby? Náš právní systém nabízí lidem starším 18 let možnost sepsat přání a představy o případné budoucí léčbě pro případ, že by v důsledku nemoci nebyli schopni o sobě sami rozhodovat. Jde o projev svobodné vůle, jakou léčbu si člověk/pacient do budoucna v takové situaci přeje – a jakou ne.

V dříve vysloveném přání je výslovně uveden buď souhlas, nebo i nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb nebo způsobem, jakým mají být takové zdravotní služby pacientovi poskytnuty. Dříve vyslovená přání jsou velkou pomocí nejen pro zdravotníky a pacienty, ale i pro jejich rodinu a ostatní lidi, kteří je mají rádi. Pro ně je obrovskou úlevou, když vědí, co si jejich blízký člověk přeje.

Příkladem takové situace může být dlouhodobé bezvědomí: v dříve vysloveném přání se můžeme my sami předem rozhodnout, jestli bychom si přáli nebo naopak nepřáli, aby nás v kómatu zdravotníci resuscitovali. Vymínit předem si můžeme například i to, že nechceme zavést dýchání s pomocí přístroje nebo třeba sondu do žaludku. Vždy jde o těžká a velmi závažná rozhodnutí. Aby je zdravotníci mohli respektovat, musí dříve vyslovené přání naplňovat předepsané podmínky.

Sepsání předchází poučení lékařem 

Respektováno bude jen dříve vyslovené přání učiněné na základě písemného poučení pacienta o důsledcích jeho rozhodnutí, a to registrujícím lékařem v oboru všeobecné praktické lékařství nebo jiným ošetřujícím lékařem v oboru zdravotní péče, s níž dříve vyslovené přání souvisí. Lékař poučení poskytne a také podepíše.

Písemně a s podpisem pacienta

Lékař bere na vědomí informace o dříve vysloveném přání pacienta, má-li je k dispozici. To znamená, že dokument sice může být součástí zdravotnické dokumentace, ale k té se v akutní situaci lékař nebo záchranář – třeba u nehody – vůbec nedostane. Proto se doporučuje mít dokument u sebe.

Učinit dříve vyslovené přání jde i po přijetí do péče nebo za hospitalizace, i tak se stane součástí zdravotnické dokumentace. Důležité je také vědět, že dříve vyslovené přání nelze uplatnit, jde-li o nezletilé pacienty nebo pacienty, kteří měli v době vyslovení dříve vysloveného přání omezenou svéprávnost.

Kdy dříve vyslovené přání nelze respektovat?

Dříve vyslovené přání lékař nerespektuje, pokud by vedlo k postupům, jejichž výsledkem je aktivní způsobení smrti. Dříve vyslovené přání nelze respektovat také v případech, kdy by jeho splnění mohlo ohrozit jiné osoby. Nastat může i případ, kdy zdravotníci nemají k dispozici dříve vyslovené přání v době, kdy započnou zdravotní výkony, jejichž přerušení by vedlo k aktivnímu způsobení smrti (tedy dostane se k nim třeba až po napojení pacienta na dýchací přístroj, už ho na základě takové dodatečné informace samozřejmě neodpojí).

Pokrok, o kterém pacient nevěděl 

Dříve vyslovené přání lidé sepisují „na dobu neurčitou“ – nikdo si nemůže být jistý, zda vůbec, tím méně kdy na ně dojde. Někde mezi doklady ho můžeme nosit i řadu let, navíc málokdo sleduje vývoj v medicíně natolik, aby přesně věděl, kam od sepsání přání pokročila. Proto lékař dříve vyslovené přání nemusí respektovat, pokud by od doby jeho vyslovení došlo v poskytování zdravotních služeb k takovému vývoji, aby bylo možné důvodně předpokládat, že by pacient vyslovil souhlas s jejich poskytnutím.

V každém případě platí, že rozhodnutí o nerespektování a důvody, které k němu vedly, se zaznamenají do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi. Dříve vyslovené přání musí mít písemnou formu a mělo by být rovněž opatřeno úředně ověřeným podpisem pacienta. Detailní podmínky dříve vysloveného přání stanovuje v České republice zákon o zdravotních službách (č. 372/2011 Sb.).

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme