Psychologická podpora

Rady pro rodinné příslušníky dialyzovaných pacientů

Chronické onemocnění ledvin vyžadující dialýzu nezmění jen každodenní život postižených osob, je to nová životní etapa také pro jejich rodinné příslušníky. Spolupráce je nejlepší způsob, jak se s těmito výzvami vyrovnat.

Jak nejlépe mohu pomoci?

To je pravděpodobně nejčastější otázka, před kterou stojí mnoho příbuzných v momentě, kdy člen rodiny začne potřebovat dialýzu. Odpověď je přitom jednoduchá a jasná: příbuzní jsou nesmírně důležití a mohou poskytnout podporu v mnoha různých formách a různými způsoby – prakticky, psychicky i na úrovni mezilidských vztahů.

Po stanovení diagnózy lidé s onemocněním ledvin často procházejí fází nejistoty a mnozí se také cítí sklíčeně a mohou trpět úzkostmi. Jako příbuzní byste měli brát vzniklé obavy svých blízkých vážně a aktivně o nich diskutovat. Vést s nimi rozhovory založené na důvěře a společně vyhledávat informace. Především na začátku této cesty s onemocněním ledvin je důležité, jakým způsobem budeme pracovat s obavami.

Pokud je náš příbuzný s onemocněním ledvin sklíčený, nebo dokonce v depresi, zvláště po delší dobu, je vhodné, abyste včas vyhledali poradenskou podporu. V tomto případě můžete aktivně pomoci při objednávání a s přípravou na terapii, například tím, že před schůzkou sepíšete důležité otázky. Vhodné je také napsat si, jaké obavy člověka tíží.

Jako podporující člen rodiny byste se také měli snažit být co nejvíce přítomen u všech lékařských prohlídek. Nemocnému rodinnému příslušníkovi tím dodáte pocit bezpečí, protože nemocí nemusí procházet sám. Díky vaší přítomnosti u lékaře také získáte mnoho informací o stavu, péči a celkových možnostech. 

Důležitý bod: strava

Při zahájení dialyzační léčby je pacientovi doporučen příjem potravy a tekutin, což je velmi důležité. Tyto potřeby se mohou měnit, aby byly cílené, a mohly tak mít pozitivní vliv na průběh onemocnění. Úpravy jídelníčku jsou náročné, a nejlepším způsobem, jak se s nimi vypořádat, je provést to společně.

Je třeba poznamenat, že pro dialyzované neexistuje žádná univerzální dieta. Místo toho vám dialyzační tým poskytne individuální rady, abyste mohli zavést vhodný způsob společného stravování ve vaší rodině. 
Rutina společného stravování by měla být přinejmenším stejně důležitá jako před stanovením diagnózy. Věnujte pozornost pěkně prostřenému stolu a příjemné atmosféře při jídle, kdy se rodina setkává společně u jednoho stolu. Můžete také domů na dobrý oběd pozvat přátele a příbuzné, čímž pomůžete svému příbuznému s udržováním sociálních kontaktů. 

Dialyzovaní pacienti také dostávají informace od zdravotnického týmu o tom, kolik nápojů a vody obsažených v potravinách mohou denně zkonzumovat, aby bylo zajištěno, že se v ledvinách nebude hromadit příliš mnoho tekutin. Pokud tato doporučení v rámci každodenního života dodržíte, budete schopni u dialyzovaného člena rodiny podpořit řízený denní příjem tekutin.

Dobrá organizace jako základ

Organizace je opravdu důležitá, zvláště tehdy, když je dialyzovaný jedinec stále plně zapojen do pracovního a rodinného života. Při zahájení dialýzy je nutné mluvit o organizačních záležitostech a každodenních rutinních činnostech. Ne všechny každodenní povinnosti může pacient na dialýze zvládat stejným způsobem jako dříve. Pomoc zvenčí vám může také usnadnit vše lépe zvládat.

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme