Láska, sexualita a těhotenství

I když většinu dialyzovaných pacientů tvoří starší populace, je otázka sexuality a vztahů velice důležitou zejména pro psychickou pohodu pacienta i celé rodiny. Nemoc totiž i při nejdůkladnějších opatřeních vstupuje do života lidí, významně ho mění a může mít na nemocného velký psychický dopad.

Neměli bychom přitom zapomínat ani na „zdravého“ partnera, protože i ten se musí vyrovnat se zátěží, která vznikla v době onemocnění jeho milovaného protějšku a kdy strach z nové situace může zcela zastínit zájem o intimní život. Ani v tomto komplikovaném období však není nutné šetřit polibky, hlazením a objímáním.

Hemodialyzovaných pacientů se žádné větší změny v sexuální oblasti netýkají. Po překlenutí psychické zátěže způsobené novým životním režimem je jejich tělo beze změn, fistule ani graft nijak neovlivňují tělesnou podobu a nevyžadují větší opatrnost. Takový problém ovšem může nastat u pacientů s centrální či permanentní kanylou (katetrem) nebo u pacientů peritoneálně dialyzovaných. Strach z poškození cévního či břišního katetru a psychický problém s – i když drobnou – změnou vzhledu těla může způsobit závažné důsledky v sexualitě.

I tento problém lze řešit poměrně snadnými opatřeními. Možností je například přelepit místo vstupu, aby nedošlo k jeho zatržení, nebo v intimních situacích mít na sobě tílko či košilku, která tuto oblast zakryje.
Nutno podotknout, že větší problém se vzhledem obvykle mívá samotný pacient, než jeho protějšek, pro něhož drobná změna obvykle nepředstavuje žádnou překážku pro intimní vztah.

A co těhotenství?

Těhotenství během dialyzační léčby se logicky týká spíše mladších pacientek. Je sice vysoce rizikové, ovšem mezi samotnými pacientkami velice diskutované a v důsledku i žádané. Ve světě i v České republice je dokumentováno několik úspěšných případů těhotenství u žen v dialyzačním programu. V případě těhotenství je nutné dialyzační režim upravit (provádět častější dialýzy s minimální dávkou heparinu), ale prvním krokem by vždy měla být především konzultace s ošetřujícím nefrologem.

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme