Výživa a pohyb

Obezita a nedostatek pohybu ničí ledviny

Ledviny jsou složitý systém krevních cév a platí, že to, co není vhodné pro cévy, není zároveň vhodné pro ledviny. Proto má na správnou funkci ledvin vliv správně fungující tělo jako celek. Vzhledem k tomu, že onemocnění ledvin přichází plíživě a zpočátku je nebolestivé, nemusí ho člověk odhalit včas. Může mu však předcházet.

Jsou určitá obecně platná pravidla, jejichž dodržováním můžeme zabránit vzniku některých onemocnění. Ve vztahu k ledvinám je zásadní předcházet onemocněním, která mají za následek selhání ledvinové funkčnosti, jako je vysoký krevní tlak, cukrovka, srdeční choroby apod. Rizikovými faktory jsou kromě nadměrného stresu, nevhodného životního stylu a kouření, také nevhodná skladba stravy a přejídání.

Ano, nadváha má vliv na správný chod ledvin

Ve společnosti panuje často mylná představa, že nadváha nemá na chod ledvin žádný vliv. Pravda je však opačná. Ledviny lidí s nadváhou, nebo dokonce lidí obézních, musí pracovat mnohem intenzivněji než ledviny běžného jedince. Kromě toho tělo obézního člověka obsahuje vyšší množství tělních tekutin, včetně krve. Také jeho metabolismus produkuje mnohem více škodlivin, což nutí ledviny zvládat mnohem vyšší tempo krevní filtrace. Pokud tento stav trvá delší dobu a ledviny jsou pravidelně přetěžovány, dochází k jejich postupnému poškozování, až ke kompletnímu selhání jejich funkce.

Správný jídelníček a pohyb – cesta k předcházení velkým problémům

Lidé trpící obezitou mají také mnohem vyšší pravděpodobnost výskytu cukrovky a ta má na fungování ledvin velmi negativní vliv. Proto je potřeba si uvědomit, že správným jídelníčkem a dostatečnou pohybovou aktivitou můžeme předcházet potížím. Není dobré rezignovat ani ve chvíli, kdy už je postižení ledvin diagnostikováno. Naopak, pacient s diagnózou onemocnění ledvin by měl se svým lékařem detailně zapracovat na sestavení správného jídelníčku a měl by být informován o tom, které potraviny je vhodné zařadit do jídelníčku, a které jsou naopak zcela nevhodné. K přetěžování ledvin určitě vede nadměrná konzumace masa a masných výrobků, které jsou také bohaté na obsah solí. Češi jsou v konzumaci uzenin a masných výrobků světovými přeborníky, není to však žádné pozitivní prvenství. Skladba potravin na talířích českých domácností je opravdu kritická. Nadvládu si drží kvanta sacharidů a nezdravých tuků, naopak ovoce a zelenina na jídelníčku chybějí. Pro lidi s ledvinovými potížemi není vhodný ani draslík a fosfor, stejně tak jako v některých případech ani určité typy bílkovin.

K tomu, abychom předešli zdravotním komplikacím, však úprava jídelníčku nestačí. Nutný je také pravidelný pohyb. Dialyzovaní pacienti se mylně domnívají, že jejich onemocnění je absolutně omezuje a veškeré sportovní aktivity musí ukončit, nicméně tak to není. Při onemocnění ledvin je nezbytná sebekázeň pacienta, stejně tak jako respekt k tomuto onemocnění, ale není nutné rezignovat na vše přirozené v životě, odmítat koníčky a sport. Lidé s onemocněním ledvin a dialyzovaní pacienti mají sice jistá omezení, ale rozhodně ne taková, aby se nemohli pohybu a sportu věnovat vůbec. Aktivní životní styl těmto lidem doporučují i jejich ošetřující lékaři, ale je potřeba onemocnění ledvin zohlednit, stejně tak jako limitní možnosti příjmu tekutin. Je nutné najít si aktivity, které jsou vhodné a nebudou zbytečně zatěžovat jiné orgány.

Jaké sporty jsou vhodné?

Doporučeným typem pohybu je tzv. aerobní sport. Jedná se o takovou pohybovou aktivitu, kdy metabolické procesy probíhající ve svalech využívají přítomnost kyslíku. Jde o dlouhodobější pohyb s mírnou intenzitou a za zvýšené tepové frekvence. Tento typ pohybu je nejvhodnější pro redukci hmotnosti, protože právě kyslík ve svalech napomáhá k přeměně glukózy a tuků na energii. Pro lidi s postižením ledvin se tato forma pohybu doporučuje nejvíce. Patří k ní rychlá chůze, běh, plavání a třeba nordic walking. Dialyzovaní mohou zařadit i rozumné a vhodně zvolené posilování. U aerobní zátěže není podstatná míra, ale pravidelnost. Mírnější intenzita takových pohybových aktivit je rovněž podstatná pro lidi se zdravotním postižením, není pro ně tolik namáhavá a lze ji snadno zvládnout. Pokud člověk vykonává tento pohyb pravidelně, úspěch se zaručeně dostaví. Zdravý pohyb nemá účinek pouze na naši tělesnu schránku, ale i na naše nitro, duši a psychickou pohodu. Každý si může podle svých možností zvolit formu pohybu a držet se doporučení lékařů. Podstatná je vůle, trpělivost a nevzdat se při počátečních bolestech, než si tělo na pravidelnou dávku zátěže zvykne.

Pro bývalé sportovce je při postižení ledvin aerobní pohyb nedostačující a často se chtějí vrátit k dříve provozovaným aktivitám. U nich nejsou doporučení specialistů zaměřena na zákazy konkrétních činností, ale dbá se zejména na bezpečnost takových aktivit pro konkrétního člověka. Nedoporučují se sporty s doskoky a tvrdými dopady, bojové a kontaktní sporty ani jinak rizikové sporty.

Rychlá chůze a běh

Pro pacienty s potížemi s ledvinami patří mezi nejdoporučovanější aktivity. Zpočátku je kvůli opotřebení chrupavek končetin doporučeno začít s rychlou a pravidelnou chůzí, naučit se správně dýchat a kontrolovat si pro aerobní činnost důležitou tepovou frekvenci. Poté, co se chůze stane pravidelnou součástí pacientova života, je možné zvolna přejít k běhu. Je pochopitelné, že volbu sportovní a pohybové aktivity vždy ovlivňuje několik doplňujících faktorů. U lidí s onemocněním ledvin nesmíme zapomínat například na omezený příjem tekutin, ale také solí, proto se k pohybové aktivitě doporučuje například saunování, které pomáhá s vyloučením nadbytečných tekutin. Vhodné je ale pouze pro osoby bez obtíží s krevním tlakem. Podstatná je také medikace, někteří pacienti s nižším množstvím příjmu léčiv mohou aktivit provozovat více, ostatní pacienti jsou medikací limitováni.

Vstoupí-li do života člověka onemocnění chronického charakteru, nesmí jej považovat za stopku všemu, co bylo dříve běžné. Člověk by neměl rezignovat ani na svou tělesnou schránku, ani na duševní stav. Pohyb dokáže obsáhnout a uspokojit obě tato kritéria a zvládne zajistit vyváženost mezi fyzickou a psychickou pohodou.

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme