3leté riziko kardiovaskulárních příhod po akutním selhání ledvin

Případy akutního selhání ledvin jsou u pacientů na jednotce intenzivní péče časté. K dispozici jsou však stále nedostatečné údaje o následném riziku kardiovaskulárního onemocnění. Dánská studie zkoumá vliv akutního renálního selhání a jeho rozvoje na riziko vzniku prvního srdečního selhání, infarktu myokardu a mozkové příhody v následujících 3 letech u pacientů, kteří byli hospitalizováni na jednotce intenzivní péče. A ověřuje také, zda se toto riziko změní, pokud jejich renální funkce byly plně obnoveny před propuštěním z nemocnice.

Selhání ledvin a kardiovaskulární riziko

Akutní renální selhání se obvykle vyskytuje u 22 až 67 % pacientů na jednotce intenzivní péče a je spojeno se zvýšeným rizikem chronického onemocnění ledvin i úmrtí pacienta. Může mít také dlouhodobé nepříznivé účinky na kardiovaskulární systém. Potenciálně zvýšené riziko kardiovaskulárních chorob po akutním selhání ledvin může být způsobeno chronickou poruchou funkce ledvin, známým rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnění.

Akutní selhání ledviny zvyšuje riziko srdečních příhod

Výzkumníci hodnotili data 21 556 pacientů v severním Dánsku, kteří byli hospitalizováni na jednotce intenzivní péče v letech 2005 a 2010. Zjišťovali výskyt akutního selhání ledvin a následné první diagnózy srdečního selhání, infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody v průběhu 3 let.

Akutní selhání ledvin bylo diagnostikováno u 4 792 pacientů na jednotce intenzivní péče. Riziko vzniku selhání srdce v průběhu 3 let po propuštění z nemocnice bylo u pacientů s akutním selháním ledvin vyšší než u těch, kteří touto diagnózou netrpěli (5 % versus 2,2 %). Také riziko infarktu myokardu bylo vyšší u pacientů s akutním selháním ledvin. K infarktu myokardu došlo u 1 % pacientů bez akutního renálního selhání, u 1,8 % pacientů, kteří prodělali akutní selhání 1. stadia a u 2,3 % pacientů s akutním selháním stadia 2 nebo 3.

Zvýšené riziko srdečního selhání a infarktu myokardu přetrvávalo i u 3888 pacientů s prodělaným akutním renálním selháním, u nichž došlo k zotavení ledvinných funkcí ještě před propuštěním z nemocnice. Přesto bylo riziko u této skupiny pacientů nižší ve srovnání s nemocnými, jejichž ledviny nebyly před propuštěním z nemocnice úplně v pořádku. Výzkumníci nepozorovali žádný vztah mezi rozvojem akutního selhání ledvin a 3letým rizikem vzniku cévní mozkové příhody.

Význam monitoringu pacientů po akutním selhání ledvin

Autoři výzkumu apelují na potřebu systematického sledování pacientů propouštěných po akutní epizodě selhání ledvin, a to zejména těch, u nichž funkce ledvin nebyla před propuštěním z nemocnice zcela obnovena.

Zdroje:
http://www.healio.com/cardiology/chd-prevention/news/online/%7Bde56bee1…
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4197334/

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme