Dárcovství

Dárcovství ledvin od HIV pozitivních má naději

Podle nejnovější jihoafrické studie mají HIV pozitivní pacienti se selháním ledvin, kterým byla transplantována ledvina od jiné HIV pozitivní osoby, stejně dobré zdravotní výsledky jako ti, kteří získali orgán od neinfikovaného dárce. Výsledky jsou podobné jako u HIV negativních dárců Od září 2008 do února 2014 postoupilo transplantaci ledviny od mrtvého infikovaného dárce celkem 27 HIV pozitivních pacientů. Všichni pacienti dostávali antiretrovirovou terapii sloužící k léčbě HIV. Transplantovaní, kteří přežili, byli sledováni po dobu průměrně 2,4 let. Lékaři zjistili, že tito pacienti měli srovnatelné míry přežití jako jedinci, kteří získali ledviny od HIV negativních dárců. Míra přežití u pacientů byla 84 % po 1 roce, 84 % po 3 letech a 74 % po 5 let. Odpovídající míra přežití štěpu činila 93 %, 84 % a 84 %. Zemřel-li pacient s fungujícím štěpem, byla jeho ledvina započítávána mezi orgány, které přežily. Míra odmítnutí orgánu byla 8 % po 1 roce a 22 % po 3 letech. Infekce HIV zůstala po celou dobu sledování dobře kontrolovaná a nedošlo ke zvýšení počtu virových částic po transplantaci. Pozitivní dárci pozitivním pacientům Tato nadějná zjištění mají velký význam zejména proto, že otevírají nové možnosti darování orgánu pro pacienty s HIV, kteří jsou obzvláště náchylní k selhání ledvin. Odhaduje se, že chronické onemocnění ledvin se objevuje u čtvrtiny až pětiny HIV-pozitivních pacientů, u kterých není včas zahájena potřebná léčba. Transplantace ledvin od HIV pozitivních dárců se tak jeví jako vhodná alternativa při získávání potřebných orgánů pro pacienty infikované HIV. Zdroje: http://www.bdlive.co.za/national/health/2015/02/13/study-gives-hiv-posi… http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1408896

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme