Deprese na dialýze

Uvádí se, že výskyt klinické deprese u pacientů na dialýze je až 30 %. Po mnoho let byla deprese spojována s normálními emocemi vyjadřujícími pocit smutku a ztráty. Byla považována za druh melancholického stavu, ne za skutečné duševní onemocnění. Dnes je deprese jedním z nejvíce znepokojujících onemocnění západního světa, s enormním socioekonomickým dopadem.

Deprese obecně
Deprese je multifaktoriální onemocnění s vysoce variabilním průběhem, rozdílnou reakcí na léčbu, jejíž přesné mechanismy zatím stále nejsou známy. Diagnóza deprese je založena na přítomnosti pocitu smutku nebo podrážděnosti, které jsou doprovázeny problémy ve vztazích, poruchami spánku, nechutenstvím, ztrátou libida až sebevražednými úmysly. Tyto změny bývají dlouhodobé a výrazně zasahují do pracovních a rodinných vztahů. V běžné populaci se deprese objeví alespoň jednou za život až u 20 % lidí. Častější je u žen než u mužů.

Deprese a kardiovaskulární nemoci
Deprese bývá spojována se zvýšeným rizikem vzniku ischemické choroby srdeční u zdravých jedinců, a zvýšenou srdeční úmrtností a nemocností u pacientů s prokázanou ischemickou chorobou srdeční. Je dobře známo, že pacienti s chronickým onemocněním ledvin mají vysoké riziko kardiovaskulárních chorob a že u dialyzovaných pacientů bývají běžně diagnostikovány depresivní symptomy a klinická deprese.

Deprese na dialýze
Výskyt klinické deprese u nemocných na dialýze dosahuje až 30 % a ještě vyšší je u velmi starých pacientů. Nedialyzovaní pacienti s chronickým onemocněním ledvin trpí klinickou depresí srovnatelně často jako pacienti na dialýze. Objevuje se až u 20 % pacientů v predialýze. Navíc některé studie dokumentují zvýšený výskyt depresivních symptomů s poklesem funkce ledvin, např. po diagnóze stádia 3 a 4, selhání ledvin a akutního poškození ledvin u jedinců, kteří ještě nezahájili dialyzační léčbu.

Důsledky deprese
Deprese u dialyzovaných pacientů zhoršuje kvalitu života a zvyšuje úmrtnost a nemocnost těchto pacientů. S depresí spojenou se špatnou funkcí ledvin pravděpodobně souvisí některé další mechanismy, např. aktivace sympatického nervového systému, hypertenze, diabetes mellitus, nesprávné chování, jako je nedodržování léčby a diety nebo kouření. U pacientů s chronickým onemocněním ledvin také často dochází k opožděnému diagnostikování deprese kvůli podobnosti příznaků urémie a tělesných symptomů deprese.

Zdroj: http://www.eraedta2011.org/images/Daily_Congress_News_June%2025.pdf

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme