Doba odběru krve má vliv na hladinu fosforu

Hladiny fosforu v krevním séru u pacientů na dialýze se liší podle toho, kdy je vzorek krve odebrán. Vědci zjistili, že hladiny fosforu bývají vyšší, když je krev odebrána po víkendu, tedy v období mezi dialýzami. Načasování odběru krve navíc podle nich také ovlivňuje vztah mezi hladinou fosforu a úmrtností.

Po víkendu byly naměřeny vyšší hladiny fosforu

Velká mezinárodní studie zahrnula téměř 6 800 dialyzovaných pacientů z 227 dialyzačních center v 20 evropských zemích. Pacienti byli rozděleni do 2 skupin podle toho, zda jim byla odebrána krev uprostřed týdne, nebo po víkendu. Průměrné sérové hladiny fosforu byly významně vyšší ve skupině, u níž byla krev odebrána po víkendu (1,78 mmol/l) než v průběhu týdne (1,68 mmol/l). Kromě toho „povíkendová“ skupina měla vyšší podíl pacientů se sérovou hladinou fosforu nad horním doporučeným limitem. Navzdory uvedeným rozdílům byly vazače fosfátů u obou skupin předepisovány obdobně.

Doba odběru krve ovlivňuje vztah mezi hladinou fosforu a úmrtností

Načasování odběru krve navíc ovlivnilo také relativní riziko úmrtnosti v souvislosti s hladinou fosforu v séru. Ve vzorcích odebraných během týdne odpovídala nejnižší úmrtnost rozsahu hladin fosforu v séru 1,13–1,58 mmol/l, u krevních vzorků odebraných po víkendu pak 1,23–1,84 mmol/l. Souvislost mezi vysokou hladinou sérového fosforu a rizikem úmrtnosti byla silnější pro měření prováděná v průběhu týdne. Rozsah sérového fosforu 1,78–2,03 mmol/l byl u odběru během týdne spojen s významným 35% zvýšením relativního rizika úmrtnosti oproti odběru po víkendu. Z výsledků studie tak vyplývá, že případná budoucí klinická doporučení ohledně cílového rozsahu hladiny fosforu v séru a její kontroly by měla vzít v úvahu také dobu odběru krevních vzorků.

Zdroje: www.renalandurologynews.com/era-edta-congress/when-blood-is-sampled-aff…
www.postersessiononline.com/173580348_eu/congresos/53era/aula/-MP_344_5…

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme