Prevence a zdravý životní styl

Nadměrné solení může zhoršovat mozkové funkce

Často jsme varováni před nebezpečím vysokého příjmu soli ve stravě zejména ve spojení s se zvýšeným krevním tlakem, negativním působením na kardiovaskulární systém i v souvislosti s poškozením ledvin. V nové studii na zvířecích modelech vědci dokonce objevili spojení mezi změnami ve střevě způsobenými stravou s vysokým obsahem soli a narušením průtoku krve v mozku.

Nadměrný příjem soli vyvolal u myší příznaky podobné demenci

Myši účastnící se zmíněné studie byly krmeny potravou, která obsahovala 16krát vyšší množství chloridu sodného, než se obvykle v jejich stravě vyskytuje. Po osmi týdnech mozky myší vykazovaly 20 až 30% snížení průtoku krve mozkem ve srovnání se zvířaty, která dostávala normální krmivo. Tento pokles průtoku krve byl navíc doprovázen výskytem příznaků podobným demenci. Když se však myši vrátily zpět k normální stravě, zlepšil se u nich jak průtok krve, tak poznávací funkce, což naznačuje, že negativní účinky nadměrné konzumace soli nejsou nevratné.

Zvýšený příjem soli mění imunitní systém střeva

Již dříve bylo prokázáno, že konzumace nadměrného množství soli mění imunitní systém střeva. Konkrétně se ve střevě zvyšuje produkce imunitních buněk uvolňujících tzv. interleukin 17, který se dostává do oběhového systému a může mít toxické účinky na cévy. Vzhledem k tomu, že se vědcům nepodařilo objevit žádné imunitní buňky produkující interleukin 17 v mozcích myší, dospěli k závěru, že na mozkové cévy působí právě interleukin 17 cirkulující v oběhovém systému. Dalšími experimenty se jim podařilo tuto hypotézu potvrdit.

Na mozkové cévy působí interleukin 17 uvolňovaný ve střevě

Všechna uvedená zjištění tak naznačují, že interleukin 17 je uvolňován z buněk ve střevě v reakci na stravu s vysokým obsahem soli, a dále působí na krevní cévy v mozku a ovlivňuje průtok krve. U lidí je nadměrná konzumace soli ve stravě dlouhodobě spojována s vysokým krevním tlakem, navíc existují také důkazy o tom, že hodnoty krevního tlaku souvisí se zdravím mozku. Tlak krve u myší však nebyl ovlivněn, což naznačuje velmi specifický a nezávislý mechanismus pozorovaných změn. Uvedená studie tak umožňuje lépe porozumět tomu, jak střevo může ovlivňovat funkci mozku a ukazuje další potenciální rizika, která s sebou může nést strava bohatá na obsah soli.

Zdroj: https://www.nature.com/articles/s41593-017-0059-z https://www.nih.gov/news-events/news-releases/hold-salt-gut-reaction-ma…

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme