Péče po transplantaci

Nedodržování léčby po transplantaci ledviny

Neužívání imunosupresivních léků po transplantaci je spojeno se zvýšeným výskytem odmítnutí orgánu a sedmkrát větším rizikem selhání štěpu ve srovnání s pacienty, kteří léčbu dodržují. Přibližně u 20–25 % nespolupracujících pacientů po transplantaci ledvin dojde k pozdnímu odmítnutí ledviny do pěti let po transplantaci, ve srovnání s 5-8 % u spolupracujících pacientů. Nedodržování léčby i po krátké časové období může zahájit proces odmítnutí orgánu.

Důvody nedodržování léčby

Pro zlepšení výsledku transplantace je důležité identifikovat možné faktory, které mohou mít vliv na nedodržování léčby u pacienta. Jedním z takovýchto činitelů je bezesporu složitost režimu imunosupresivní léčby. Volba jednoduššího režimu z několika možných zvyšuje pohodlí pacienta, a tím také jeho ochotu spolupracovat. Jednou z nejčastějších příčin vynechaných dávek bývá také zapomnětlivost. Větší problémy s dodržováním léčby mají pacienti s přidruženými chorobami, které mohou způsobit zhoršení kognitivních funkcí, tedy i paměť. Důvodem úmyslného porušování léčby může být také špatná komunikace a nepochopení přínosů a rizik souvisejících s imunosupresivními léky. Většina léků předepisovaných po transplantaci má preventivní význam a pacienti nemusí ihned rozpoznat důležitost takové léčby.

Co pomůže?

K tomu, aby pacient bral léky ve správný čas, může přispět např. užívání léků zároveň s nějakou pravidelnou každodenní činnosti, tedy současně s jídlem, po probuzení, nebo těsně před spaním. Vhodné je také používání dávkovače na léky nebo nastavení alarmu. Strach z rozvoje nežádoucích účinků sice může komplikovat spolupráci pacienta, přesto je pravděpodobnější, že pacient bude léky užívat, když si je vědom možných nežádoucích účinků. Z tohoto důvodu hraje zásadní roli dobrá informovanost pacientů.

Dodržování léčby je zásadní

Je naprosto nezbytné, aby pacienti po transplantaci ledvin dodržovali předepsaný léčebný režim, který může zásadním způsobem ovlivnit výsledky operace. Lékaři musí zhodnotit dodržování léčby při každém vyšetření a uvědomovat si možné překážky, zejména složitost léčebného režimu a nedostatek znalostí o možných následcích. Zdroj: "renalfellow.blogspot.cz":http://renalfellow.blogspot.cz/

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme