Prevence a zdravý životní styl

Nedostatek spánku může mít negativní dopad na funkci ledvin

Výsledky výzkumu z Illinoiské univerzity v Chicagu naznačují, že nedostatečný a nekvalitní spánek u pacientů s chronickým onemocněním ledvin je spojen se zhoršením funkce ledvin. Přestože existuje stále více důkazů, že poruchy spánku jsou u osob s chronickým onemocněním ledvin běžnou záležitostí, dosud se nehovořilo o jejich souvislost se zhoršováním funkce ledvin.

Pacienti s onemocněním ledviny spali průměrně 6,5 hodiny

Výzkumný tým z Chicaga studoval spánkový rytmus 432 dospělých pacientů s chronickým onemocněním ledvin. Účastníci studie nosili na zápěstí zařízení pro monitorování doby trvání spánku a jeho kvality po dobu 5 až 7 dnů a jejich zdravotní stav byl sledován po dobu průměrně 5 let. Zkoumaní pacienti spali každou noc v průměru 6,5 hodiny, v průběhu sledování u 70 z nich došlo k selhání ledvin a 48 jedinců zemřelo.

Delší spánek snižuje riziko selhání ledvin

Vědci zjistili, že každá další započatá hodina nočního spánku představovala o 19 % nižší riziko rozvoje selhání ledvin. Byla také objevena významná souvislost mezi kvalitou spánku a rizikem selhání ledvin: každé 1 % nárůstu fragmentace spánku (přerušování spánku bdělostí, které snižuje kvalitu spánku) bylo spojeno se zvýšením rizika rozvoje selhání ledvin o 4 %. Také pacienti, kteří trpěli ospalostí během dne, měli o 10 % vyšší pravděpodobnost úmrtí během sledování než ti, kteří v průběhu dne ospalí nebyli.

Podle autorů studie jsou krátký spánek a jeho roztříštěnost významnými, avšak dosud nedoceněnými rizikovými faktory progrese chronického onemocnění ledvin. Jejich výzkum tak přispívá k dosavadním znalostem o významu spánku pro funkci ledvin a zdůrazňuje potřebu zlepšit spánkové návyky u jedinců s chronickým onemocněním ledvin.

Zdroj: www.asn-online.org/about/press/releases/ASN_PR_20161119_2016KidneyWeekR…

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme