Nižší riziko s částečnou nefrektomií

Nefrektomie je chirurgické odstranění ledviny. Při částečné nefrektomii bývá odstraněna jen část orgánu, při radikální nefrektomii je odebrána celá ledvina. Z nového výzkumu na Stanfordově univerzitě v Kalifornii vyplývá, že pacienti s rakovinou ledvin mají nižší riziko rozvoje chronického onemocnění ledvin stadia 4 nebo vyššího po částečné nefrektomii ve srovnání s radikální nefrektomií.

Radikální versus částečná nefrektomie

Vědci porovnávali výsledky téměř 10 tisíc radikálních nefrektomií s více než 4 tisíci případů částečné nefrektomie u pacientů s nádorem ledvin. Celkově se 4. stupeň chronického onemocnění ledvin nebo vyšší rozvinul u 7,9 % pacientů s předoperační odhadovanou glomerulární filtrací (eGFR) 30 ml/min/1,73 m2 nebo více. A to průměrně asi 5 měsíců po operaci. Následná progrese byla neobvyklá. Částečná nefrektomie však byla spojena s významným snížením rizika vzniku takového stupně chronického onemocnění ledvin, a to o 66 %. Pacienti s téměř normální předoperační eGFR (60 ml/min/1,73 m2 nebo vyšší) měli podobné výsledky.

Částečná nefrektomie významně snížila riziko úmrtí

Částečná nefrektomie byla spojena s významným, 85% snížením rizika vzniku chronického onemocnění ledvin stupně 3b nebo vyššího. Průměrná doba do významného poklesu funkce ledvin činila opět 5 měsíců. Navíc, jak ukazují další studie, měli pacienti po částečné nefrektomii o 45 % nižší riziko úmrtí. Podle autorů výzkumu by částečná nefrektomie mohla být přínosná zejména v případě starších pacientů a pacientů s poruchou funkce ledvin zjištěnou již před operací, pokud je ovšem takový zákrok uskutečnitelný.

Zdroje:
www.renalandurologynews.com/chronic-kidney-disease-ckd/chronic-kidney-d…
http://jasn.asnjournals.org/content/early/2017/10/10/ASN.2017020136.abs…

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme