Prevence a zdravý životní styl

Onemocnění ledvin a obezita

Obezitu můžeme definovat jako zmnožení tukové tkáně v těle, které může mít negativní vliv na zdraví člověka. Obezitou trpělo například již v roce 2014 na celém světě více než 600 milionů dospělých a v průběhu let počet obézních lidí bohužel nadále narůstá. V některých zemích je obézní i více než jedna třetina dospělé populace, což významně přispívá k celkově špatnému zdravotnímu stavu a k vysokým nákladům na zdravotní péči.

U běžné populace obezita zvyšuje riziko úmrtí a podílí se na mnoha dalších onemocněních, jako jsou srdeční choroby, hypertenze, vysoká hladina cholesterolu, diabetes, obstrukční spánková apnoe, steatóza jater, onemocnění žlučníku, osteoartritida či různé typy rakoviny, a přispívá také k nižší kvalitě života. Obezita je však také silným rizikovým faktorem pro rozvoj onemocnění ledvin.

Vztah mezi onemocněním ledvin a obezitou

Onemocnění ledvin se s větší pravděpodobností objevuje u obézních lidí, včetně těch s diabetem a hypertenzí. Lidé, kteří mají nadváhu nebo jsou obézní, mají 2krát až 7krát větší pravděpodobnost selhání ledvin ve srovnání s těmi s normální váhou. Obezita může vést k chronickému onemocnění ledvin nepřímo zvýšením pravděpodobnosti vzniku hlavních rizikových faktorů chronického onemocnění ledvin a selhání ledvin, jako jsou diabetes a vysoký krevní tlak.

Obezita také přímo poškozuje ledviny zvýšenou zátěží a dalšími mechanismy. U obézních osob musí ledviny přefiltrovat více krve, aby splnily metabolické nároky při vyšší tělesné hmotnosti. Tato neúměrná zátěž může ledviny poškodit a zvýšit riziko vzniku chronického onemocnění ledvin v dlouhodobém horizontu. U obézních lidí se také častěji vyskytuje akutní poškození ledvin, což je závažný stav, který se vyvíjí náhle, často trvá jen krátkodobě a může zcela vymizet, jakmile došlo k vyléčení základní příčiny, ale může mít i dlouhodobé následky s celoživotními zdravotními problémy.

Prevence je základ

Obezitě, stejně jako chronickému onemocnění ledvin, je však možné do značné míry předcházet. Zvyšování povědomí o rizicích obezity a o zdravém životním stylu, včetně správné výživy a dostatečném pohybu, může výrazně pomoci při prevenci obezity i onemocnění ledvin. Letošní Světový den ledvin je proto věnován osvětě o škodlivých následcích obezity, jejím vztahu k onemocnění ledvin a podpoře zdravého životního stylu.

Nechejte se vyšetřit včas Nečekejte na první potíže, preventivní vyšetření ledvin můžete u příležitosti Světového dne ledvin bezplatně podstoupit na jakémkoliv nefrologickém pracovišti B. Braun Avitum nebo při návštěvě vašeho praktického lékaře.

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme