Onemocnění ledvin a těhotenství

Letošní Světový den ledvin, který se snaží upozornit na význam zdraví ledvin u ženské populace, zdůrazňuje také skutečnost, že chronické onemocnění ledvin je významný rizikový faktor negativně ovlivňující těhotenství a plodnost. Znamená zdravotní riziko jak pro matku, tak pro dítě. Navíc těhotenství u ženy s pokročilým stupněm onemocnění bývá ohroženo vysokou mírou hypertenzních poruch a předčasných porodů.

Selhání ledvin ohrožuje plodnost, po transplantaci se může obnovit
===================================================================

Ženy s chronickým onemocněním ledvin mohou mít sníženou plodnost, ale otěhotnění je možné, a to i v případě (i když to nebývá obvyklé), že žena již podstupuje dialyzační léčbu. Pokud je žena na dialýze, pak její zdravotní výsledky týkající se těhotenství lze zlepšit intenzivní dialyzační léčbou (každodenní nebo téměř každodenní dialýzou), což ukazuje na nutnost zvláštních programů pro ženy v plodném věku.
U transplantovaných žen se může plodnost obnovit a zvýšit tak pravděpodobnost úspěšného donošení dítěte. Nicméně komplikace se u těchto žen vyskytují častěji než u běžné populace, a proto je třeba se vždy ohledně plánování těhotenství poradit s lékaři.
Z výše uvedených důvodů je podle odborníků nutné zvýšit povědomí o rizicích chronického onemocnění ledvin v těhotenství. Nezbytná je také včasná identifikace onemocnění ledvin v těhotenství a sledování této skupiny pacientek během těhotenství a po těhotenství. V tomto ohledu může být gravidita ženy také cennou příležitostí k včasné diagnostice chronického onemocnění ledvin, což umožní naplánování léčby.

Komplikace v těhotenství mohou zvýšit riziko onemocnění ledvin
==============================================================

Na druhé straně je dobré zdůraznit také skutečnost, že komplikace spojené s těhotenstvím mohou naopak zvýšit riziko vzniku onemocnění ledvin. Preeklampsie, syndrom, při kterém vadný vývoj placenty postihuje normální ledviny a vyvolává hypertenzi a proteinurii, je jednou z 3 hlavních příčin mateřské úmrtnosti. Preeklampsie, septický potrat (infekce placenty) a závažné krvácení po porodu jsou hlavními příčinami akutního selhání ledvin u mladých žen a mohou předznamenat budoucí chronické onemocnění ledvin.
Zatížení uvedenými komplikacemi je obzvláště vysoké u žen v rozvojových zemích kvůli nedostatečnému přístupu k všeobecné a včasné prenatální péči, neodpovídající léčbě žen s preeklampsií a nedostatečné dostupnosti dialýzy při akutním selhání ledvin.

Zdroj: http://www.worldkidneyday.org/2018-campaign/2018-wkd-theme/

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme