Raději zemřelý nebo žijící dárce?

Nizozemští vědci zjistili, že mnoho pacientů, kterým byl transplantován orgán od zemřelého dárce, mělo k dispozici potenciálního žijícího dárce, kterého odmítli, nebo nechtěli . Z výsledků výzkumu vyplývá, že tito pacienti většinou čekali až na orgán od zemřelého dárce z důvodu obavy o zdraví svých blízkých , kteří jim ledvinu nabídli, nebo z obavy ze zhoršení vztahu s dárcem orgánu. Naopak respondenti, kterým byl již orgán od živého dárce transplantován, očekávali spíše pozitivní změny ve vzájemném vztahu.

Důvody pro darování a příjem orgánu

Ti, kterým byl transplantován orgán od žijícího dárce, většinou přijali ledvinu kvůli zlepšení kvality vlastního života. Dárci většinou darovali ledvinu proto, že očekávali, že transplantace učiní příjemce orgánu méně závislým na léčbě . Překvapivé bylo zjištění, že existuje skupina pacientů v konečném stádiu selhání ledvin, kteří mají potenciálního dárce, ale přesto se rozhodnou čekat na dárce zemřelého. Neočekávaná je i jejich motivace pro toto rozhodnutí.

Změna ve vztahu

Obecně byly po transplantaci zjištěny jak pozitivní, tak negativní změny ve vztahu dárce – příjemce . Významný byl také fakt, že změny se netýkají pouze vztahu dárce – příjemce, ale zahrnují daleko širší okruh lidí, např. partnera příjemce nebo sourozence.

O problému je třeba mluvit

Je zřejmé, že tato problematika má stejnou důležitost jako otázky týkající se zdravotních problémů a je třeba ji zvážit. Pro lékaře je důležité rozpoznat pacienty, kteří odmítají potenciálního žijícího dárce z výše popsaných důvodů. Lékař by měl s takovým pacientem o problému diskutovat a neodůvodněné obavy včas rozptýlit . Pacienti mohou být tímto způsobem lépe připraveni na to, co by se mohlo stát po transplantaci, a cítí podporu ve svém rozhodování. Dárce i příjemce by měli mít jistotu, že mohou promluvit o svých obavách a pochybnostech týkajících se transplantace. Budoucí výzkum na reprezentativním vzorku pacientů by měl ukázat, zda se uvedená zjištění týkají pouze vybrané skupiny osob a zda je možné jejich obavy rozptýlit nebo zohlednit v jejich rozhodování. Kromě toho je třeba dalších studií pro zjištění skutečného dopadu transplantace na vztah dárce – příjemce a faktorů, které mohou předpovídat jeho vývoj. 

Zdroj: http://www.hemodialysis.com

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme