Růstový hormon dokáže zvrátit růstové problémy u dětí na dialýze

Chronické onemocnění ledvin může mít vážné dopady na růst dětí. Způsobuje nedostatečný vzrůst a problémy fyzického i psychického rázu. Abnormálně vysoký nebo mimořádně nízký kostní obrat (procesy odbourávání a novotvorby kostní hmoty) mohou zvýšit závažnost růstové retardace u dětí s onemocněním ledvin, takže je nezbytné metabolismus kostí udržovat na vhodné úrovni. Terapie rekombinantním lidským růstovým hormonem může v mnoha případech pomoci, ale reakce na léčbu u dětí na dialýze jsou různorodé.

Po hormonu více rostou

Vědci pro posouzení přímého účinku terapie růstovým hormonem na dětskou kostru zkoumali údaje 33 dětských dialyzovaných pacientů rozdělených do dvou skupin. Pouze jedné skupině nemocných byl podáván růstový hormon.
Z výsledků studie vyplývá následující:
• Léčba růstovým hormonem měla za následek větší nárůst dětí do výšky.
• Růstový hormon podpořil kostní obrat u pacientů s výchozím nízkým kostním obratem, ale způsobil pokles účinku terapie vitaminem D, která snižuje kostní obrat u pacientů s vysokým kostním obratem.
• Hodnoty hormonů příštítných tělísek byly u obou skupin pacientů podobné, i přes značné rozdíly v konečné míře formování kostní hmoty.

Obtížné hodnocení léčby

Dětští dialyzovaní pacienti léčení růstovým hormonem vykazovali vyšší nárůst své tělesné výšky, než ti na standardní terapii. Léčba také zvýšila kostní obrat u pacientů s výchozím nízkým kostním obratem a zároveň neovlivnila tvorbu kostí u pacientů s vysokým kostním obratem. Růstový hormon však bohužel přerušil vztah mezi kostním obratem a parathormonem − markerem, který se u těchto pacientů používá ke zhodnocení zdraví kostí, takže je obtížné posoudit zdraví kostí pomocí krevních testů.
Autoři výzkumu tak naznačují, že růstový hormon může pomoci léčit nedostatečný růst a nízký kostní obrat u dětí na dialýze. Může také zlepšit růst u dětí s vysokým kostním obratem, ale nemusí prospívat jejich celkovému zdraví kostí.

Zdroj: http://www.renalbusiness.com/news/2013/04/growth-hormone-reverses-growt…

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme