Sclerostin – nový ukazatel kardiovaskulárního rizika při onemocnění ledvin

Chronické onemocnění ledvin je významným rizikový faktorem pro vznik kardiovaskulárních onemocnění. Dokonce i osoby s mírnou poruchou funkce ledvin vykazují zvýšené riziko onemocnění srdce a cév. U dialyzovaných pacientů je pak nebezpečí kardiovaskulárních příhod 20 až 30násobně vyšší ve srovnání s jedinci s normální funkcí ledvin.

Sclerostin

Četné studie prokázaly souvislost mezi terminálním stadiem chronického onemocnění ledvin a abnormálními sérovými hladinami některých látek zapojených do metabolismu kostí, zejména FGF23 (fibroblastový růstový hormon 23), parathormonu nebo alkalické fosfatázy. Nově je s chronickým onemocněním ledvin spojován další faktor podílející se na regulaci novotvorby kostí, jehož název je sclerostin. A ukazuje se, že hladina sclerostinu v krvi se zvyšuje se závažností chronického onemocnění ledvin.

Krátkodobá úmrtnost na kardiovaskulární příhody

Nedávno publikovaná studie analyzující údaje více než 2 tisíc pacientů na dialýze navíc ukazuje, že vysoké hladiny sclerostinu jsou spojeny s nižší krátkodobou kardiovaskulární úmrtností. Po 18 měsících byla úmrtnost na kardiovaskulární příhody u pacientů s nejvyšší hladinou sclerostinu o 70 % nižší ve srovnání s pacienty s nejnižší hladinou této látky v krvi. Tento vztah je obzvláště pozoruhodný také proto, že pacienti ve skupině s nejvyššími hladinami sclerostinu v krvi měli vyšší věk a více přidružených onemocnění.

Faktor předpovídající úmrtnost

Zdá se proto, že by se sclerostin mohl stát významným ukazatelem a silným prediktorem krátkodobého kardiovaskulárního rizika u pacientů se selháním ledvin. Budou však zapotřebí další studie, aby bylo možné přesvědčivě prokázat skutečný přínos měření hladin sclerostinu pro určení rizika úmrtí z kardiovaskulárních příčin u pacientů se selháním ledvin.

Zdroje: 
http://www.era-edta.org
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4265422 
http://ndt.oxfordjournals.org/content/30/2/288.abstract 

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme