Skryté důsledky epidemie obezity na onemocnění ledvin

Obezita se stala celosvětovou epidemií a v příštím desetiletí se očekává výrazný nárůst jejího výskytu. To povede ke zvýšení rizika vzniku dalších onemocnění, jako je diabetes nebo kardiovaskulární onemocnění. Výsledky některých studií však navíc přinášejí důkazy o úzkém propojení obezity a chronického onemocnění ledvin.

Nárůst obezity způsobuje vyšší výskyt glomerulopatií

Vysoký BMI (index tělesné hmotnosti) je jedním z nejsilnějších rizikových faktorů pro nově diagnostikované chronické onemocnění ledvin. U obézních jedinců (BMI nad 30) musí ledviny pracovat se zvýšenou intenzitou a dochází k tzv. hyperfiltraci, aby byly uspokojeny zvýšené metabolické nároky dané vysokou tělesnou hmotností. Zvýšení tlaku uvnitř glomelurů může poškodit ledvinnou tkáň a zvýšit riziko vzniku chronického onemocnění ledvin v dlouhodobém horizontu. Se zvyšujícím se výskytem obezity tak v posledních letech narůstá také výskyt glomerulopatií.

Obezita je spojována s negativním vlivem na funkce ledvin i u běžné zdravé populace. Vyšší BMI je spojen s přítomností a vývojem proteinurie u jedinců bez onemocnění ledvin. Navíc vyšší BMI vykázal souvislost s rozvojem nízké odhadované rychlosti glomerulární filtrace, s rychlejší ztrátou odhadované glomerulární filtrace v čase a nakonec i s výskytem selhání ledvin. Středně těžký stupeň obezity (BMI 35 až 40) byl spojen s rychlejší progresí chronického onemocnění ledvin u pacientů s již existujícím chronickým onemocněním ledvin.

Obezita zvyšuje riziko nádorů ledvin

Nepříznivé účinky obezity na ledviny se týkají i nádorových onemocnění ledvin. Výsledky britské studie s více než 5 miliony osob ukazují, že nárůst BMI o 5 jednotek byl spojen s o 25 % vyšším rizikem výskytu rakoviny ledvin a že 10 % všech nádorových onemocnění ledvin má souvislost s nadměrnou tělesnou hmotností.

Další rozsáhlá analýza zkoumající globální vliv obezity na výskyt onkologických onemocnění odhaduje čísla ještě vyšší. Tato práce uvádí, že 17 % všech nádorů ledvin u mužů a 26 % nádorů u žen je spojeno s výskytem obezity. Souvislost mezi obezitou a nádory ledvin byla konzistentní u mužů i žen a napříč všemi skupinami obyvatel z různých částí světa v analýze zahrnující údaje z 221 studií (z nichž 17 zkoumalo přímo rakovinu ledvin). Nádory ledvin zde dokonce vykázaly třetí nejvyšší riziko mezi sledovanými nemocemi spojenými s obezitou.

Zdroj: https://academic.oup.com/ckj/article/10/1/1/2970327/Obesity-and-kidney-…

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme