Výhody pravidelného cvičení pro lidi s dlouhodobým onemocněním ledvin

Existuje mnoho důvodů, proč lidé s chronickým onemocněním ledvin často ztrácejí dobrou kondici a obtížněji zvládají provádění běžných denních aktivit. Nové výzkumy přinášejí vědecké důkazy o nesporných výhodách pravidelného cvičení pro lidi s chronickým onemocněním ledvin a po transplantaci ledviny. Ti, kteří pravidelně cvičí, mohou zlepšit svou fyzickou kondici, být mobilnější, mít optimální krevní tlak a srdeční frekvenci, vyšší kvalitu života a lepší výživový stav v porovnání s těmi, kteří žádnou fyzickou aktivitu nevykonávají.

Onemocnění ledvin a špatná tělesná kondice

Chronické onemocnění ledvin je celosvětový zdravotní problém. Za nemocného trpícího chronickou chorobou ledvin se považuje člověk, který má poškozené nebo špatně fungující ledviny, pokud symptomy onemocnění trvají déle než tři měsíce. Existuje mnoho příčin poškození funkce ledvin, včetně vysokého krevního tlaku, cukrovky a revmatických onemocnění. Svaly těchto pacientů mají tendenci se rychle unavit, což má za následek redukci jejich pohybových aktivit, a tím se dále snižuje jejich tělesná zdatnost.

Nový výzkum

Během posledních 30 let proběhlo mnoho studií zabývajících se vlivem pohybové aktivity na zdravotní stav lidí s onemocněním ledvin, ale bylo vypracováno jen velmi málo obecně platných pokynů a zásad založených na těchto důkazech. K zaplnění této mezery začali švédští vědci studovat data a výsledky 45 studií, které splňovaly specifická kritéria. Dohromady se jednalo o záznamy 1 863 pacientů. Předmětem výzkumu byli dospělí pacienti s chronickým onemocněním ledvin, kteří dosud nepotřebovali dialýzu, pacienti na dialýze i lidé po transplantaci ledvin.

Různé cvičení, různý efekt

U všech zkoumaných pacientů se projevil pozitivní vliv cvičení, ale různé typy cvičení přinášely různé výhody. Například u lidí, kteří pod dohledem prováděli intenzivní kardiovaskulární cvičení (jeho cílem je zrychlení krevního oběhu a posílení srdeční činnosti, např. rychlá chůze, běh) po dobu 4 až 6 měsíců, se výrazně zlepšila aerobní kapacita (spotřeba kyslíku organismu při svalové práci, která je považována za objektivní ukazatel kondice). Jiné studie ukázaly, že 3 měsíce pravidelného intenzivního tréninku se zátěží nebo jógy zvyšuje svalovou sílu.

Úkoly do budoucna

Je zapotřebí dalšího výzkumu, aby bylo možné zjistit, jak přesně nastavit cvičební programy, aby vedly co nejefektivněji k požadovanému výsledku. Dosud největší studie zkoumala efekt kardiovaskulárního cvičení. Nyní je třeba vědět více o účincích tréninku se zátěží nebo jeho kombinace s kardiovaskulárním cvičením.

Zdroje:
"renalbusiness.com":http://www.renalbusiness.com/news/2011/10/regular-exercise-good-for-peo…

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme