Žádný rozdíl mezi AV graftem a AV fistulí

U hemodialyzovaných pacientů, kteří zahájili dialyzační léčbu zavedením permanentního katétru, byly pozorovány podobné míry přežití, ať už byl cévní přístup později řešen arteriovenózním graftem či arteriovenózní fistulí.

Permanentní katétr na zahájení dialýzy

Permanentní katétr bývá veden tunýlkem pod kůží pacienta. Vstup se nachází obvykle na hrudi a nejčastěji ústí do krční žíly. Používá se jako dočasné řešení před vytvořením AV fistule nebo zavedení AV graftu či u pacientů, u nichž není možné použít jiný cévní přístup.

Výzkumníci analyzovali údaje více než 138 tisíc pacientů v konečném stadiu onemocnění ledvin, kteří zahájili dialyzační léčbu s permanentním katétrem z období 2005–2008. V prvních 3 měsících hemodialýzy byla u 22,8 % pacientů vytvořena AV fistule a u 7,6 % byl zaveden AV graft. U zbývajících 69,6 % byl i nadále ponechán permanentní katétr.

AV graft i AV fistule s podobným rizikem přežití

Z výsledků studie vyplývá, že zavedení AV graftu i vytvoření AV fistule je spojeno s podobnou mírou přežití. Naopak ponechání permanentního katétru představuje významně zvýšené riziko úmrtnosti, a to o 54 %. Tato zjištění jsou však v kontrastu se stávajícími doporučeními, které na první místo staví zavedení AV fistule. Oba způsoby se však jednoznačně jeví jako lepší řešení než ponechání permanentního katétru.

Hledá se ideální cévní přístup

Výsledky studie naznačují, že zavedení AV graftu by mělo mít podobný dopad na přežití hemodialyzovaných pacientů jako vytvoření AV fistule. Obě metody jsou pak mnohem přínosnější než ponechání permanentního katétru u pacientů, kteří pomocí této techniky dialýzu zahájili. Je však třeba dalších studií, aby byly jednotlivé přístupy lépe porovnány a aby bylo možné stanovit ideální cévní přístup u této skupiny hemodialyzovaných pacientů.

Zdroje:
http://www.renalandurologynews.com/hemodialysis/hd-patient-survival-sim…
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26372193

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme