Zahájení dialýzy až po početí zvyšuje pravděpodobnost úspěšného porodu

Ženy s pokročilým onemocněním ledvin, které zahájí dialyzační léčbu až během těhotenství, mají vyšší pravděpodobnost, že porodí zdravé dítě, než ty, které již byly na dialýze v době početí. Uvedená zjištění jsou přínosná zejména pro ženy s onemocněním ledvin, které jsou v plodném věku.

Těhotenství a dialýza

Během těhotenství a porodu jsou ženy s chronickým onemocněním ledvin vystaveny vyššímu riziku vysokého krevního tlaku a zhoršení choroby. Jejich děti mají vyšší riziko předčasného narození a nízké porodní hmotnosti. Vysoká je i četnost samovolně přerušených těhotenství. Ženám s chronickým onemocněním ledvin proto z důvodu těchto rizik nebývá těhotenství doporučováno. Avšak s rozvojem intenzivní péče a díky důslednému sledování těchto rodiček došlo ke zlepšení výsledků i u takovýchto vysoce rizikových těhotenství.

Početí před nebo po zahájení dialýzy

Australští nefrologové zkoumali výsledky těhotenství u žen v pokročilém stadiu chronického onemocnění ledvin, které podstupovaly dialýzu. Ženy, které nejprve otěhotněly a teprve pak začaly s dialyzační léčbou, byly srovnávány s ženami, které otěhotněly až po zahájení dialýzy. Celkem bylo sledováno 77 žen, 53 z nich otěhotnělo až během dialyzační léčby a 24 ještě před jejím zahájením.

Hlavní zjištění

  • Celkem 73 % žen porodilo živé dítě a 82 % dosáhlo 20. týdne těhotenství.
  • Ženy, které otěhotněly ještě před zahájením dialýzy, měly na rozdíl od druhé skupiny těhotných mnohem vyšší míru živě narozených dětí (91 % versus 63 %), avšak děti u obou skupin žen měly podobnou porodní hmotnosti a gestační věk.
  • Ženy, které otěhotněly až na dialýze, vykazovaly vyšší míru předčasného přerušení těhotenství před 20. týdnem.
  • V obou skupinách měly děti velkou pravděpodobnost předčasného narození (průměrný gestační věk 33,8 týdnů) a nízké porodní hmotnosti (1750 g), což odpovídá vysoké rizikovosti těchto těhotenství.
  • Žádné z dětí nezemřelo v děloze po 24. týdnu těhotenství, více než 40 % těhotných žen dosáhlo 34. týdne těhotenství (kdy již plíce novorozence umožňují samostatné dýchání), extrémní nezralost (dítě narozené před 28. týdnem) byla zaznamenána pouze u 11,4 % těhotenství a téměř všechny děti přežily více než 28 dnů po narození.

Autoři konstatují, že pro ženy s pokročilým chronickým onemocněním ledvin je ideální, pokud odloží těhotenství až do případné transplantace. Může však trvat roky, než se onemocnění stane natolik závažné, že vyžaduje transplantaci. Další časové ztráty pak mohou vzniknout čekáním na vhodného dárce. Výsledky studie tak mohou pomoci ženám s chronickým onemocněním ledvin, které se rozhodují otěhotnět.

Zdroj: http://www.renalbusiness.com/news/2013/11/starting-dialysis-after-conce…

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme