Nemoci ledvin

Tumory ledvin

Z mnoha tumorózních onemocnění, které postihují ledviny, jsou nejvýznamnějšími karcinom ledviny u osob v sedmé dekádě věku a Wilmsův tumor u dětských pacientů.

Karcinom ledviny

Česká republika drží mezi rozvinutými zeměmi nešťastné prvenství ve výskytu renálního karcinomu. Jen asi 4 % těchto tumorů jsou součástí vrozených syndromů, ovšem ze zbytku sporadických nádorů je většina na podkladě již známých genových mutací. Karcinom ledviny rozdělujeme dle histologického obrazu do 3 skupin.

Karcinom ledviny ze světlých buněk tvoří 80 % veškerých maligních tumorů ledvin. Je součástí Von Hippel-Lindauova syndromu s vrozenou mutací na třetím chromozomu. U tohoto syndromu se vyskytují i tumory mozečku či sítnice, stejný gen se účastní i na samovolně vznikajícím sporadickém nádoru.

Papilární karcinomy tvoří 15 % karcinomů a často jsou oboustranné. Tvoří se u abnormalit sedmého, šestnáctého a sedmnáctého chromozomu a ze zatím neznámého důvodu jsou častější u dialyzovaných pacientů.

Chromofobní karcinom je diagnostikován v 5 % případů a vzniká na podkladě ztráty chromozomů. Při výrazném růstu mohou chromofobní karcinomy pronikat do pouzdra a mnohdy i do žil, kde způsobují nádorovou embolii až do srdce. Metastazují do mozku, kostí a plic. Projevují se jen lehkou bolestí v boku, hematurií a zvýšenými teplotami.

Wilmsův tumor (nefroblastom)

Mezi maligními dětskými nádory je Wilmsův tumor třetím nejčastějším. Objevuje se nejčastěji do 4 let věku, je charakteristický hematurií a bolestmi bříška. I když je léčba poměrně namáhavá (nefrektomie a chemoterapie), vyléčení je dosaženo u 90 % dětí.

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme