Slovníček

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Ž
natrium

sodík

nefrektomie

chirurgické odstranění ledviny

nefritický syndrom

dochází k němu po poškození kapilárních kliček ledvinných tělísek, z tohoto důvodu klesá čisticí funkce ledvin a do moči se dostává krev. Pro tento stav je tedy charakteristická hematurie (krev v moči, změna zabarvení dokonce rozpoznatelná pouhým okem), bílkoviny v moči (proteinurie), snížené množství odcházející moči (oligurie) a s ním spojené hromadění odpadních látek v těle.

nefrogenní diabetes insipidus

trvalá žízeň a časté močení velkého množství moči, protože ledvinové tubuly nejsou schopny reagovat na adiuretin (antidiuretický hormon/vasopresin)

nefrolithiáza

ledvinové kameny

nefrolog

lékař, který léčí nemocné s onemocněním ledvin a močových cest

nefron

ledvinné tělísko, základní funkční jednotka ledvin. Každá ledvina obsahuje až 1 milion nefronů. Nefron se skládá z glomerulu, kde dochází k filtraci krve a vzniku asi 120–170 litrů moči denně, a tubulů, které v dalším průběhu moč zahušťují a upravují její složení.

nefrotický syndrom

soubor symptomů vznikajících v důsledku velkých ztrát bílkovin močí. Nefrotický syndrom zahrnuje vysoké ztráty bílkovin do moči, nedostatek bílkoviny v krvi, tvorbu otoků a vysokou hladinu cholesterolu v krvi. Těžký neléčený nefrotický syndrom nezávisle na své příčině je stavem ohrožujícím pacienta řadou komplikací.

nephros

ledvina, párový orgán fazolovitého tvaru velikosti 12x6x3 cm. Jsou umístěné podél páteře v bederní oblasti. Ledviny neustálým filtrováním krve tvoří moč, která je odváděna močovody do močového měchýře.