Zkušenosti pacientů

Lepší život v 92 letech díky asistované domácí hemodialýze

Paní Marie je pacientkou dialyzačního středisko B. Braun Avitum v Praze-Nusle. Bývala unavená a prospala celé dny. V úctyhodných 92 letech se i díky péči rodiny dialyzuje v domácím prostředí za pomoci asistované péče a za podpory dialyzačního střediska.

Při domácí hemodialýze dochází k očištění krve pomocí dialyzačního přístroje, který má pacient doma. Samotné ošetření se dá naplánovat na dobu, která nejvíce vyhovuje jemu samému. Věk pacienta není překážkou. Zásadní podmínkou domácí hemodialýzy je kvalitní cévní přístup - arteriovenózní fistule nebo centrálně zavedený dialyzační katetr.

O domácí hemodialýze

Hemodialýza v domácím prostředí je možnost, kterou nabízí česká legislativa pacientům od roku 2015. Zpravidla se provádí častěji, 5-6x týdně, v kratším časovém režimu než hemodialýza na dialyzačním středisku. Díky kratšímu intervalu jedné dialýzy (2 až 2,5 hodiny) a také díky eliminování času stráveného transportem na dialyzační středisko a čekání na dialyzační ošetření šetří domácí hemodialýza čas.

Pokud hledáte více informací o domácí hemodialýze, najdete je ve speciální rubrice.

Video: Zkušenosti paní Marie, její rodiny i pohled lékaře

Medicínské hledisko: Jaké jsou hlavní benefity

Domácí dialýza ve skutečnosti dokáže více napodobovat funkci vlastních ledvin. Mezi hlavní medicínské výhody patří, že pomáhá lépe udržovat homeostázu vnitřního prostředí, nedochází k tak prudkým výkyvům hladin odpadních látek v krvi, zlepšuje se koncentrace fosfátů v krvi a je vyrovnanější tekutinová bilance i hodnoty krevního tlaku. Z pohledu pacienta dochází nejenom ke zlepšení klinického stavu, ale i ke zlepšení celkové kvality života.

Jak probíhá příprava na domácí hemodialýzu

Domácí hemodialýzu si provádí pacient sám anebo pomocí asistence. Pomocníkem může být rodinný příslušník (partner/ka, manžel/ka, dcera/syn) nebo se nabízí možnost využít služby domácí péče, kdy dochází k pacientovi domů provádět dialýzu zdravotnický personál. Podle typu asistence probíhá i typ proškolení. Zpočátku je pacient obeznámen s velkou řadou nových informací, které objasňují tuto metodu náhrady funkce ledvin a její pravidla. Na vše ale pacient není sám. Tým lékařů, zdravotních sester a dalších odborníků z dialyzačního střediska je jak během přípravy, tak i v průběhu provádění domácí hemodialýzy k dispozici poskytnout pomoc i radu.

Jsou potřeba nějaké úpravy v bytě/domě?

Pro domácí hemodialýzu je nutný dostatek úložného prostoru pro potřebné množství materiálu. Také je dobré si vyhradit jednu místnost, kde je možné nerušeně dialýzu provádět. Díky pokrokům v technologiích jsou nejmodernější přístroje na domácí hemodialýzu dnes už prostorově méně náročné. Domácí dialýzu lze proto úspěšně provádět i v menších domácnostech.

Cítím se lépe a nejsem tak unavená, říká pacientka o dialýze v domácím prostředí

Paní Marie oslavila 92. narozeniny. U této příležitosti jsme s pacientkou a jejím synem Tomášem pohovořili o zkušenostech s domácí hemodialýzou.

Domácí hemodialýzu využívá i paní Marie, pacientka dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Praze-Nuslích. Paní Marie má konečné selhání ledvin a za pomoci asistované domácí hemodialýzy je dialyzovaná už skoro rok. 

Syn Tomáš bydlí s maminkou ve stejném domě, každý ve svém bytě. Pravidelně se vzájemně navštěvují a podporují. Především u starších pacientů představují rodinní příslušníci v hladkém průběhu této metody v kontextu domácího prostředí velkou pomoc.

Jak probíhá domácí hemodialýza u paní Marie? 

Zdravotní sestra připraví dialyzační přístroj a jednorázové pomůcky pro napojení pacientky. Dialyzační předpis s parametry ošetření je nastaven na kartě pacientky, která se zasune do dialyzačního přístroje. Před napojením pacientky na dialyzační katetr se pacientka zváží a podle váhy se nastaví požadovaná ultrafiltrace. „Následně proběhne měření krevního tlaku a zapsání jeho hodnot do ošetřovatelského protokolu. Klinický stav pacientky je kontrolován v průběhu celé procedury. Data o průběhu dialýzy se průběžně ukládají a po ukončení dialýzy dojde přes WiFi k odeslání dialyzačního protokolu,“ doplňuje MUDr. Kristýna Michalíčková.

Je domácí hemodialýza vhodná i pro starší pacienty?

Domácí dialýza je jednou z možností náhrady funkce ledvin a může být prospěšná i pro starší dialyzované pacienty. „Vzhledem k obecnému trendu stárnutí populace a zvýšenému počtu starších pacientů s chronickým onemocněním ledvin progredujícím do selhání ledvin roste i poptávka po dialýze u křehčích pacientů, kteří mají nějaké funkční omezení, kognitivní poruchu, jsou v riziku pádů, podvýživy atd.,“ vysvětluje ošetřující lékařka a primářka dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Praze-Nuslích MUDr. Kristýna Michalíčková.

Co je asistovaná domácí hemodialýza?

Méně soběstační pacienti mohou potřebovat pomoc pečovatelů nebo pracovníků domácí péče. Dostupnost asistované domácí dialýzy a agentur domácí péče umožnuje provádět tuto metodu i pro takovéto pacienty. „Paní Marie může být na této metodě díky obrovské podpoře ze strany rodiny a díky možnosti využívat asistovanou domácí péči. To znamená, že zdravotnický personál dochází několikrát týdně provádět dialýzu přímo k pacientce domů. Vzhledem k věku a křehkosti pacientky představuje domácí hemodialýza pro paní Marii menší zátěž, než kdyby dialýza byla prováděna na dialyzačním středisku, a navíc zde odpadá nutnost cestování na dialyzační středisko,“ vysvětluje MUDr. Kristýna Michalíčková.

„Domácí dialýza umožňuje paní Marii trávit čas v blízkosti svých nejbližších a v prostředí, které důvěrně zná. Což je bezpochyby obrovský přínos pro její kvalitu života,“ dodává MUDr. Kristýna Michalíčková, vedoucí lékařka dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Praze-Nuslích.

Jak ovlivnila domácí hemodialýza život paní Marie?

„Moc si vážíme i toho, kdo všechno nám vyšel vstříc, nakonec jde o doslova kolektivní péči. Celé to vzniklo díky iniciativě paní primářky Michalíčkové a pomoci sestřiček ze střediska i sestřiček z domácí péče. Domácí dialýza je pro nás, pro celou rodinu, obrovským přínosem. Kontinuálně z odběrů se sledují výsledky krevních rozborů, hned se dozvíme výsledek a případnou úpravu medikace,“ hodnotí přínos léčebné metody syn pacientky pan Tomáš.

Závěrem inspirativního příběhu paní Marie je potřeba dodat, že o tom, zda je metoda domácí hemodialýzy vhodná i ve vašem případě, rozhoduje vždy ošetřující lékař, nefrolog. Právě on zná a dokáže posoudit váš zdravotní stav a funkci ledvin.

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme