Průvodce pacienta

Rozbory krve u dialyzovaných: Co znamenají jednotlivé hodnoty?

Pacientům léčeným dialyzační léčbou jsou pravidelně v měsíčních intervalech prováděny krevní odběry. Které nejdůležitější parametry lékaři sledují, jaké jsou cílové hodnoty a jaká opatření jsou přijímána k dosažení cílových hodnot? A proč bych se měl jako pacient o své výsledky zajímat? 

Uvedený přehled parametrů v tomto článku má informativní charakter. Jednotlivé hodnoty krevních rozborů jsou vysoce individuální a je vždy nutné je vnímat v souvislostech celkového zdravotního stavu konkrétního pacienta.

eKt/V

Jedná se o vypočtený parametr účinnosti dialyzační procedury. Tento parametr je počítán z hladiny močoviny před a po dialýze, vliv na něj má velikost pacienta, délka dialýzy i nastavená ultrafiltrace během dialýzy. Cílová hodnota tohoto parametru je nejméně 1,2, ideálně 1,35. Pokud nedojde ke změně parametrů dialýzy, měl by být výsledek každý měsíc podobný. Náhlý pokles je nutno analyzovat z dialyzačního protokolu ze strany zdravotníků.

Draslík

Draslík neboli kalium (K) je součástí složení krevní plasmy, u pacientů se ztrátou močení může hladina nebezpečně narůstat. Cílová hodnota: norma je do 5 mmol/l, hodnoty do 6 před dialýzou jsou u dialyzovaných pacientů považovány za celkem bezpečné. Hodnoty nad 6,5 ohrožují nemocného na životě poruchami srdečního rytmu až srdeční zástavou.

Vysoký draslík se projevuje svalovou slabostí, dušností, schváceností. Napojení na dialýzu vede během několika minut k ústupu příznaků a poklesu draslíku. Vysokou hladinou jsou ohrožení nejvíce pacienti bez zbytkové diurézy, více po víkendové přestávce a po dietní chybě, která spočívá v požití jídla s vysokým obsahem draslíku, typicky sušené peckové ovoce, sója, sójové maso a další. 

Fosfor

Fosfor je běžnou součástí krevní plasmy, mezi dialýzami jeho hladina narůstá. Hemodialýzou, a ještě lépe hemodiafiltrací, je dobře odstraňován, ale cílem léčby je, aby předdialyzační hodnoty nepřekračovaly požadovanou hodnotu. Cílová hodnota: 1,78 mmol/l. Vysoká hodnota neohrožuje pacienta na životě bezprostředně. Může vést k zarudlým spojivkám, svědění, neklidným nohám. Je škodlivá z dlouhodobého hlediska, protože urychluje aterosklerózu cév.

K dosažení cílových hodnot fosforu vedou tři cesty: 

  • Dostatečná dialyzační dávka hemodiafiltrace.
  • Dieta s omezením fosforu ve stravě, především syntetických fosfátů ve formě tzv. éček, např. E338–341, E343, E450–452.
  • Užívání vazačů fosforů s jídlem – léky typu Calcium carbonicum. 

Hemoglobin

HB (hemoglobin) je krevní barvivo obsažené v červených krvinkách jako jeden z parametrů krevního obrazu. K dostatečné krvetvorbě je potřebný hormon erytropoetin. Tento hormon přirozeně vzniká v ledvinách a u velké části pacientů na dialýze chybí. Cílová hodnota: 100–120 g/l.

Při poklesu hemoglobinu pod 100-90 je podáván erytropoetin uměle během dialýzy ve formě injekce, podle typu používaného preparátu 3× týdně, 2× měsíčně nebo 1× měsíčně. Injekce jsou aplikovány do krevního setu a měsíční kontroly slouží k určení optimální dávky léku.

Ferritin

Ferritin je bílkovina specializovaná na uskladnění železa ve tkáních. Ferritin a saturace transferinu jsou dva různé parametry k posouzení zásob železa v organismu. Nedostatek železa vede k syndromu neklidných nohou a rovněž k anemii. Pokud je hemoglobin nízký, před zahájením léčby erytropoetinem a během léčby, jsou sledovány zásoby železa jako nezbytné podmínky pro dostatečnou tvorbu červených krvinek. Fer­ritin: cíl 100–500, vyšší hodnoty nevadí. Saturace transferinu: 20–40 %.

Příčnou nedostatku železa mohou být stravovací návyky, nedostatečné vstřebávání ze stravy a nemalou měrou se podílí i malé ztráty krve při dialyzačních procedurách. U dialyzační léčby se upřednostňuje podávání preparátů železa pomalu nitrožilně během dialýzy.

CRP (C-reaktivní protein)

Tato hodnota je ukazatelem zánětu. Náhlé zvýšení hodnot ukazuje na přítomnost bakteriální infekce v těle. Cílová hodnota: do 10. Náhlé zvýšení hodnot spolu s klinickými známkami zánětu, jako je například zvýšená teplota, zimnice a třesavka, svědčí pro bakteriální infekci. Je nutno pátrat po zdroji infekce odebráním vzorků, například moči, a zahájení léčby antibiotiky. 

Albumin

Tato sérová bílkovina, která tvoří kolem 60 % celkové bílkoviny séra, je vytvářena v játrech a její pokles je častým znakem podvýživy. Podvýživa má řadu příčin: od nechutenství, přes sociálně složitou situaci, ztížený příjem potravy při řadě onemocnění, velmi často při infekcích, nádorových nebo zánětlivých onemocněních. Cílová hodnota: nad 35g/l.

Pokles vede ke zhodnocení příčiny a nastavení léčebných opatření: při zánětlivých onemocněních léčba antibiotiky, chirurgické odstranění hnisavého ložiska. 

U sociálních příčin pomoc při řešení sociální situace, nutriční poradenství. V indikovaných případech lékař může předepsat podpůrnou léčbu nutričními přípravky např. Nutricomp Renal, který je vhodný pro dialyzované pacienty. 

Glykemie

Glykemie – glukóza v krvi, parametr dobře známý všem diabetikům, kontrolujeme i ostatních pacientů. Cíl: 5,6 mmol/l na lačno. Léčba diabetu je vedena ve spolupráci s ošetřujícím diabetologem, během dialýzy lze ověřit aktuální hodnoty krevního cukru kdykoliv je potřeba. 

Jestliže máte nejasnosti ohledně svých výsledků, nebojte se kdykoliv zeptat svého ošetřujícího lékaře. 

Závěrem

Uvedené odběry, ale i další parametry dialyzační léčby, jako například typ cévního přístupu a zařazení do čekací listiny na transplantaci ledvin, jsou reportovány anonymně do centrálního systému AIS (Avitum Information Server). 

Dosažené hodnoty jsou využívány k posuzování poskytované péče na jednotlivých dialyzačních střediscích. Lékaři středisek si tak mohou ověřit, zda výsledky dosahované na jejich středisku odpovídají běžné praxi, v čem dosahují výsledky lepší a kde jsou rezervy. Díky této zpětné vazbě jsme schopni naši péči o pacienty zlepšovat a kontrolovat poskytovaný standard léčby. 

Tato celková data však nemohou nahradit individuální léčebný plán u konkrétního pacienta, který je dán nejen doporučením lékaře, ale i očekáváním a přáním nemocného. Informovaný a motivovaný pacient je podmínkou vzájemné důvěry a spolupráce při chronické léčbě selhání ledvin. 

MUDr. Roman Kantor,
vedoucí lékař dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Třinci

 

Upozornění

Uvedený přehled parametrů v tomto článku má informativní charakter. Jednotlivé hodnoty krevních rozborů jsou vysoce individuální a je vždy nutné je vnímat v souvislostech celkového zdravotního stavu konkrétního pacienta.

Mohlo by Vás zajímat

Zeptejte se, poradíme

Nebojte se mluvit o zdravotních problémech, které souvisejí s ledvinami. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá a my vám poradíme. Také se můžete podívat na odpovědi na otázky, které položili jiní už před vámi, nebo si přečíst příběhy našich pacientů.

Chci se zeptat odborníka B. Braun

Zeptejte se, poradíme