Slovníček

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Ž

ageneze ledviny

vrozená nepřítomnost, respektive nevyvinutí ledviny nebo její těžká malformace (porucha špatným vývojem)