Slovníček

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Ž
pánvička ledvinná

rozšířená horní část močovodů, do které ústí sběrný systém kanálků ledviny, pánvička přechází do močovodu, který posléze ústí do močového měchýře

parathormon

látka tvořená v příštítných tělískách, podílí se na regulaci metabolismu kostí

peritoneální dialýza

Peritoneální dialýza – čistí krev využitím peritonea (viz peritoneum) - jako filtru. Čistící roztok je napouštěn do dutiny břišní. Odpadní látky a přebytečná tekutina prostupují tenkou membránou pokrývající povrch nitrobřišních orgánů do dialyzačního roztoku, s nímž jsou následně vypuštěny z dutiny břišní. Výhodou peritoneální dialýzy je provádění očišťování v domácím prostředí.

peritoneum

česky pobřišnice - je tenká blána, která vystélá dutinu břišní a v ní uložené orgány - játra, žaludek, střeva. Je tvořena tenkou vrstvou pojivové tkáně, prostoupené hustou sítí jemných krevních vlásečnic, na povrchu krytých jemnou vstrvou tzv. metozoteálních buněk. Má vlastnosti polopropustné membrány, podobně jako dialyzační filtr při hemodialýze nebo glomerulus v ledvinách. Plocha pobřišnice 1,7-2 m2 je srovnatelná s plochou glomerulů. Tyto vlastnosti vlastního těla umožňují provádění peritoneální dialýzy.

podagra

dna

polycystická nemoc ledvin

vrozené onemocnění, které je charakterizováno tvorbou mnoha hroznovitých, tekutinou vyplněných cyst, v průběhu času vedoucí k zvětšování ledvin. Zvětšováním cyst dochází k poškozování zbývající ledvinové tkáně a tím k rozvoji chronické nedostatečnosti ledvin až k terminálnímu selhání ledvin.

proteinurie

přítomnost bílkoviny v moči, svědčí o poškození ledvin, větší množství bílkoviny v moči – více než 1 g / 24 hodin svědčí o poškození glomerulů

purin

látka obsažena v buňkách, je metabolizována na kyselinu močovou

pyelonefritida

infekce ledviny nebo ledvin bakteriemi, které se do ledviny dostaly vzestupnou cestou močovými cestami, zřídkakdy sestupně – z krve