Slovníček

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Ž
calcitrol

aktivní forma vitamínu D potřebná ke správné funkci kostního metabolismu. Již v časném stadiu chronické renální insuficience je jeho produkce snížená. Nefrolog pak ordinuje náhradu v tabletách – u nás preparáty AlphaD3 nebo Rocaltrol a Zemplar.

Calcium

vápník

CAPD

kontinuální (průběžná) ambulantní peritoneální dialýza, nejčastější typ peritoneálních dialýz

CCPD

kontinuální cyklická peritoneální dialýza je peritoneální dialýza obstarávaná přístrojem zvaným cycler. Označuje se též jako APD – automatická peritoneální dialýza.

chronická nedostatečnost ledvin

Chronic Renal Failure, je pomalá a progresivní ztráta funkce ledvin v průběhu několika let. Většinou ústí v chronické selhání ledvin (orig. End Stage Renal Disease). V tomto stadiu lidé již potřebují léčbu nahrazující funkci ledvin – dialýzu nebo transplantaci.

chronický

trvající dlouhou dobu, většinou pomalu se vyvíjející

chudokrevnost

anemie; jde o nedostatek červených krvinek, v nichž se nachází červené krevní barvivo (hemoglobin), které na sebe váže kyslík a ten je roznášen ke tkáním

CKD

Chronical Kidney Disease čili chronické onemocnění ledvin, určujeme dle závažnosti 5 stupňů

Clearance

čti [klírens], veličina, která vyjadřuje objem krevní plazmy, který je v ledvinách zcela očištěn od určité látky za jednotku času

Clearance endogenního kreatininu

čti [klírens] – metoda stanovení hladiny kreatininu v krvi a jeho množství vyloučeném močí za 24 hodin k určení velikosti glomerulární filtrace více viz Kreatininová clearance

Clearance močoviny (urey)

čti [klírens] hovoří o schopnosti ledvin očistit tělo od této odpadní látky (močoviny), spolu s kreatininovou clearance se užívá k posouzení funkce ledvin

cukrovka

diabetes mellitus, více informací pod tímto heslem

cysta

abnormální dutina obsahující tekutinu, plyn nebo polotuhý materiál. Cysty se mohou tvořit v ledvinách, ale i v jiných částech těla. Jednotlivé cysty většinou nemají vliv na funkci ledvin, ale jejich větší počet může vést k poškození ledvin. Zvláštním typem cyst je polycystická nemoc ledvin.

cystin

aminokyselina, která se běžně nachází v organismu. Aminokyseliny jsou základními stavebními kameny bílkovin.

cystinurie

stav, při němž moč obsahuje vysoké množství aminkyseliny cystinu. Pokud se cystin nerozpustí v moči, pak může vytvářet ledvinové kameny.

cystitis/cystitida

zánět močového měchýře, způsobuje bolest a pocit pálení a řezání v podbřišku nebo močové trubici, někdy pouze při močení. Bývá doprovázen častějším nutkáním k močení.

cystoskop

nástroj používaný k vyšetření močového měchýře. Toto vyšetření je nazýváno cystoskopie.