Slovníček

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Ž
scintigrafické vyšetření ledvin

vyšetření struktury, průtoku krve a funkce ledvin. Na počátku vyšetření je do žíly vyšetřovaného aplikována lehce radioaktivní látka. Průchod látky ledvinami je zaznamenán snímači. Toto vyšetření není pro pacienta nebezpečné. Dávka, kterou pacient přijme, není významná pro rozvoj onemocnění způsobeného radioaktivním zářením.

shunt

cévní přístup pro krevní dialýzu, více AV shunt

sklerotizace příštítných tělísek

intervenční snížení nadměrné činnosti těchto tělísek

suchá váha

Váha pacienta bez přebytečné vody. Selhání ledvin vede často k zadržování vody v organismu, které vede k tvorbě otoků, zvýšenému krevnímu tlaku. Vodní bilance je důležitým parametrem adekvátní hemodialýzy nebo peritoneální dialýzy. S délkou dialyzační léčby klesá schopnost močit až k úplné ztrátě močení. Pak veškerá přijatá voda musí být vyloučena dialýzou. Bez dodržování omezeného příjmu soli a tekutin se suchá váha dosahuje jen obtížně.

syndrom Churgův-Straussové

vaskulitida postihující i ledviny, charakteristická je eosinofilie a astma

systémový lupus erytematodes

zkratka SLE, viz lupus erytematodes