Slovníček

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Ž
Bergerova choroba

viz IgA nefropatie

biopsie

procedura, při níž je odebrán velmi malý vzorek tkáně – například ledvin, močového měchýře, jater apod. Vzorek je následně zpracován a mikroskopicky vyšetřován.

BMI

zkratka pro Body Mass Index, neboli index tělesné hmoty, užívá se jako jeden z ukazatelů míry obezity. Spočítá se tak, že se výška v centimetrech vydělí druhou mocninou hmotnosti v kilogramech. Výsledné třídy se posuzují: BMI < 18,5 (podváha) BMI 18,5–24,9 (normální hmotnost) BMI 25–29,9 (nadváha) BMI >= 30 (obezita)

břišní dialýza

peritoneální dialýza, forma dialýzy prováděná pomocí opakovaného napouštění a vypouštění dialyzačního roztoku do a z břišní dutiny