Slovníček

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Ž
kadaverózní transplantace

transplantace orgánu pocházejícího od zemřelého dárce

kalcifikace

zvápenatění; ukládání vápníku do tělesných struktur a to i do patologických míst (cév, srdečních chlopní, kůže, spojivek, okolí kloubů). Proces kalcifikace kostí je nutný, v jiných strukturách je nežádoucí. Souvisí i s ledvinnou kostní nemocí.

kalcium

calcium

kalium

draslík

kanyla

umělohmotná hadička zavedená do velké žíly jako cévní přístup pro hemodialýzu. Zavádí se vpichem nebo operačně v oblasti jugulární žíly, podklíčkové žíly či vyjímečně v třísle do femorální žíly. Většinou dvoucestná - obsahuje 2 kanálky - jeden pro přívod krve a druhý pro návrat krve z hemodialyzačního přístroje. Buď pro krátkodobé použití - akutní kanyla, nebo pro dlouhodobé použití - permanentní kanyla.

karcinom ledvin

zhoubný nádor ledviny

katetr

používá se jako název buď pro kanylu (viz výše) nebo pro vstup hadičkou (peritoneální katetr) do dutiny břišní užívaný pro břišní dialýzu

kostní nemoc, ledvinná kostní nemoc

poškození kostí, které souvisí s dlouhodobým poškozením funkce ledvin

kreatinin

konečný produkt metabolismu bílkovin, buď přijatých potravou, nebo pocházejících z vlastních svalů. Kreatinin je odstraňován z těla ledvinami. Proto s pokračujícím selháváním ledvin hladina kreatininu v krvi roste.

kreatininová clearance

test, který měří, jak efektivně ledviny odstraňují kreatinin a ostatní odpadní látky z krve. Nízká kreatininová clearance znamená poškození ledvinných funkcí. Zjišťuje se ze vzorku moči, sbírané za 24 hodin, a vzorku krve.

Kt/V

vypočtený ukazatel účinnosti dialýzy. Hodnota Kt/V je ovlivněna váhou dialyzovaného nemocného, vlastnostmi použitého dialyzátoru, rychlostí průtoku krve dialyzátorem, délkou dialyzační procedury, účinností protisrážlivé léčby během dialyzační procedury, funkcí arteriovenózní fistule. Doporučená minimální hodnota Kt/V u nemocného v pravidelném dialyzačním léčení (3x týdně) je 1.2. Je kontrolována pravidelně vždy jednou měsíčně.

kyselina močová

kyselina močová vzniká jako produkt při metabolismu živočišných bílkovin. Její nadbytek může vést k dnavým záchvatům, její vyšší vylučování ledvinami může být příčinou vzniku urátových (z kyseliny močové) kamenů.