Slovníček

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Ž
dehydratace

nedostatek vody v těle, též odvodnění. K tomuto stavu dochází, pokud výdej tekutin převyšuje jejich příjem.

diabetes insipidus

onemocnění, pro něž je charakteristické časté močení velkého množství moči, extrémní žízeň a celkový pocit slabosti. Tento stav může být způsoben poškozením funkce podvěsku mozkového (hypofýzy) nebo poškozením ledvin. U diabetu insipidu jsou hladiny cukru v krvi normální, nejde tedy o diabetes související s hladinou glukózy v krvi.

diabetes mellitus

úplavice cukrová neboli cukrovka. Metabolické onemocnění způsobené nedostatečnou produkcí nebo nedostatečnou efektivitou hormonu zvaného inzulin, který reguluje hladinu glukózy (cukru) v krvi. Rozeznáváme několik typů diabetu. I.typ- cca 10% diabetů, inzulin se ve slinivce neprodukuje (poškození buněk pankreatu), objevuje se do 40 roku věku. II.typ- cca 85%diabetiků, tělo produkuje vlastní inzulin, ale neumí jej využívat. Většinou postihuje starší obézní jedince.

dialýza

proces odstraňování zplodin metabolismu z těla umělou cestou. Tato činnost je u zdravých jedinců vykonávána ledvinami. Dojde-li k selhání ledvin, musí být krev čištěna uměle pomocí speciálního vybavení. Jsou používány 2 hlavní formy dialýzy: hemodialýza a peritoneální dialýza. * Hemodialýza - používá přístroj k čištění odpadních látek z krve. Krev putuje hadičkami do filtru, v němž jsou odstraňovány odpadní látky a přebytečná voda. Očištěná krev se vrací dalšími hadičkami zpět do těla. Více viz Hemodialýza. * Peritoneální dialýza - čistí krev využitím povrchu orgánů dutiny břišní jako filtru. Čistící roztok je napouštěn do dutiny břišní. Odpadní látky a přebytečná tekutina prostupují tenkou membránou pokrývající povrch nitrobřišních orgánů do dialyzačního roztoku, s nímž jsou následně vypuštěny z dutiny břišní. Více viz Peritoneální dialýza.

dialyzační roztok

roztok používaný k očišťování organismu od odpadních látek u obou forem dialýzy: hemodialýzy a peritoneální dialýzy

dialyzátor = FILTR

součást dialyzačního přístroje. Má 2 oddíly, oddělené od sebe polopropustnou membránou. Jednou částí protéká krev a druhou protéká dialyzační roztok. Skrz membránu dochází k prostupu odpadních látek z krve do dialyzačního roztoku podle koncentračního spádu. Tomuto ději se říká dialýza. Podle nastaveného podtlaku na straně dialyzátu dochází k odstraňování přebytečné vody. Tomuto ději se říká ultrafiltrace.

dieta

souhrnné označení pro výživu/stravu za den. Užívá se též jako termín pro stravu uzpůsobenou určitým podmínkám (hubnutí, cukrovka, nefrologické onemocnění).

dna

podagra, onemocnění spojené s vysokou hladinou kyseliny močové v krvi. Charakteristický pro ni je bolestivý zánět kloubu u palce na noze. Původcem jsou krystalky kyseliny močové, které se zde ukládají.

domácí dialýza

Náhrada funkce ledvin v domácím prostředí. Viz heslo dialýza. Nejčastější formou domácí dialýzy je peritoneální dialýza, která je prováděna v domácím prostředí. V některých zemích je možnost provádění i hemodialýzy v domácím prostředí.

draslík

kalium, hromadí se v těle při ledvinné nedostatečnosti. Ovlivňuje mnoho fyziologických funkcí včetně např. srdeční akce. Hyperkalemie je stav vysoké hladiny draslíku, nedostatek se označuje hypokalemie.