Slovníček

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Ž

arteriovenózní (AV) fistule

chirurgicky vytvořené spojení mezi arterií (tepnou) a vénou (žílou) nejčastěji na předloktí u nemocného, u kterého je v plánu zahájení hemodialyzační léčby. Spojení tepny a žíly vede k zesílení žíly a zajištění dostatečného průtoku krve žílou. Do takové žíly lze opakovaně píchat dialyzační jehly. Rozlišujeme dvě formy: AV shunt a AV graft.