Slovníček

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Ž

Clearance

čti [klírens], veličina, která vyjadřuje objem krevní plazmy, který je v ledvinách zcela očištěn od určité látky za jednotku času