Slovníček

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Ž

kreatinin

konečný produkt metabolismu bílkovin, buď přijatých potravou, nebo pocházejících z vlastních svalů. Kreatinin je odstraňován z těla ledvinami. Proto s pokračujícím selháváním ledvin hladina kreatininu v krvi roste.