Slovníček

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Ž

kreatininová clearance

test, který měří, jak efektivně ledviny odstraňují kreatinin a ostatní odpadní látky z krve. Nízká kreatininová clearance znamená poškození ledvinných funkcí. Zjišťuje se ze vzorku moči, sbírané za 24 hodin, a vzorku krve.